L'aigua a l'IES Ses Estacions
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'Energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda
   

 

 


 

EL MATERIAL FUNGIBLE

Durant el curs 04-05 hem investigat el tipus de material fungible que s’utilitza al nostre institut.

Hem començat per analitzar les factures de compres de material que la secretària del centre té registrades, ja que des d’aquí es centralitza la compra de tot el material dels diferents departaments, de consergeria i de secretaria.

No hi ha un criteri ambiental per comprar material i gairebé totes les compres es fan a la Distribuidora Rotger.

Pensam que es podria fer la consulta de quins productes ecològics tenen a la Distribuidora i si els publiciten com a tal. D’aquesta manera el secretari o secretària del centre podria tenir certes consideracions de caire ambiental a l’hora d’encarregar material pel centre.

D’altra banda, tots els departaments haurien de demanar el material fungible més apropiat. Per això hem elaborat una llista del material  més demanat al centre amb una sèrie de recomanacions de millora.

 

Retoladors Veleda

Creim que en aquest cas no hi ha una alternativa de retoladors

vàlids per a escriure damunt una pissarra.

Cola d’ aferrar “Imedio”

Es podria comprar la Pritt, que no conté metalls pesats i amb un

envàs de propilè.

Sobres

La Distribuidora Rotger compta amb sobres ecològics.

Maquinetes

 

Haurien ser de metall, evitant així el consum de plàstic,

procedent del petroli, que és un recurs no renovable.

Fundes multiforats

No hi ha alternativa més ecològica, però hauríem  de mirar de

reulititzar-les al màxim, de fet ja es fa molt al centre.

Clips

Haurien de ser metàl·lics.

Cartolina

S’ ha de comprar cartolina feta amb paper reciclat.

Arxivadors

Els que compram són de cartró amb anelles metàl·liques. Els que empleam per a tutories, però, els reutilitzam  cada any.

Estisores

Haurien d’estar fetes  de ferro exclusivament.

Líquids correctors

Les marques Kores i Tippex ténen pocs components tòxiques i envasos de polipropilé.

Bolígrafs

Haurien de ser recarregables. Les marques Mater-Bi i Green Pen són adequades, desconeixem, però, si són fàcils de trobar.

 

 Pel que fa al material elaborat a l’institut:

 

Agendes pels alumnes

S’encarreguen a una impremta, que ens fa un bon preu. Pensam que hauríem d’intentar que es facin amb paper reciclat

Llibretes de cursos

 

S’utilitzen  diàriament per passar llista i, per tant,  és precís que continguin el cartró dur i el plàstic per  conservar-les. Si estan en bon estat, s’ haurien de reutilitzar.

 

        Adjuntam també una relació d’ establiments a on comprar productes Ecològics així com una relació de marques recomenades.

        Aquests recomanacions haurien de constar a l’agenda escolar que es dóna als alumnes a principi de curs, a més de penjar-les al taulell de la sala de professors.

 

Les conclusions que hem tret desprès d’estudiar el material fungible més utilitzat són les següents:

-          S´haurien de donar o suggerir criteris per a l’adquisició de cada material concret a nivell de centre o individual de cada alumne.

-          Al nostre institut es controla la distribució de part del material: guix, paper higiènic, folis. Aquest control ha de continuar.

-          Hi ha una relació d’existències. La qual cosa permet de fer estudis comparatius de despeses.

-          Es reutilitza al màxim el material d’anys anteriors: arxivadors, fundes de plàstic, carpetes.

-          Les fotocòpies es fan emprant paper escrit per les dues  cares sempre que és possible.

-          La documentació es fa arribar al professorat sense malgastar paper, o bé  es penja a la carpeta del professor a l’ordinador o bé se dona a llegir el mateix document.

-          Cada any es separa el material susceptible de ser reutilitzat i es llença el que no serveix.

Com a conclusió de caràcter general hem de dir que l’ús del material fungible al centre és millorable i, per tant, hi ha feina a fer per l’any proper.

 

 

Tornar