L'aigua a l'IES Ses Estacions
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'Energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda
   

 

 


ELECCIÓ DEL PAPER DEL CENTRE I CAPSES DE RECOLLIDA

 

En el curs 2003-04 la Comissió d’Ambientalització de l’IES Ses Estacions ha estat integrat per 17 professors, que treballen en cicles i etapes diferents: 1er cicle d’ESO, 2n cicle d’ESO i Batxillerat i pertanyen a diversos departaments: matemàtiques, filosofia, geografia i història, francès, tecnologia, educació física, dibuix, llengua i literatura catalana, departament d’orientació i ciències naturals i tenim professors que formen part de la directiva del centre i diversos caps de departament així com un coordinador Ambiental

Una de les primeres tasques que va dur a terme aquesta comissió va ser l’elecció del tipus de paper que es faria servir al centre i posar en marxa la construcció i ubicació de capses per la recollida de paper.

1.- Elecció del tipus de paper que farà servir el centre

Un grup de la Comissió d’Ambientalització de l’IES Ses Estacions va estudiar els diferents tipus de paper existents en el mercat per tal d’elegir el més adient. El grup optà per un paper ecològic, és a dir, que per blanquejar-lo no s’han fet servir productes clorats; a més aquest paper es de color bastant clar, es pot utilitzar a les impressores, fax i fotocopiadores, i d’altre part el preu es raonable El paper elegit: din A4 DAILYTOP ECOLOGIC, segons informació del distribuïdor presenta les següents característiques:

-          Està lliure de clor elemental

-          La fusta prové de boscos renovables de països europeus

-          Compleix la normativa ecològica vigent

No existeix cap certificació de paper ecològic. Hauria de ser TCF (Total Chlorine Free). Si fos ECF voldria dir que exclou el blanquejat amb clor elemental però pot significar la seva substitució per quantitats elevades de diòxid de clor amb la corresponent càrrega de les aigües residuals. Fer servir aquest tipus de paper no suposa cap tipus de compromís mediambiental.

El paper reciclat, que mediambientalment seria més correcte, i que està al mercat és molt fosc, la tinta traspassa a l’altra cara i per aquest motiu no es va acceptar. De totes formes s’acordà que si algú ens troba un paper reciclat amb més qualitat es canviarà.

 

2.- Construcció i col·locació de les capses de recollida del paper

Els alumnes de 2on d’ESO que fan l’assignatura “Jove consumidor verd” emprant les capses de cartró de l’adquisició de folis, van pintar la capsa de color blau per dipositar-hi el paper per reciclar i la tapadora de la capsa es va pintar de color verd per dipositar-hi el paper per reutilitzar.

La capsa blava diu “per tenir més recursos: recicla, una bona opció” i la capsa verda diu “ Agafa’m de nou”.  

Una vegada acabades les capses la Comissió d’ambientalització organitzà una petita cerimònia el dimecres 19 de novembre de 2003 per ubicar les capses a les aules. Un alumne de l’assignatura Jove consumidor verd acompanyat d’un professor de la comissió va anar a cada classe a dipositar les capses i a penjar les normes per al bon aprofitament del paper, elaborat per la comissió (clicau AQUÍ per baixar-lo).

Tot el paper que es pot fer servir per una cara es diposita a consergeria i des d’ací es distribueix a les aules per tal de reutilitzar-lo

 

Magdalena Deyá Serra

Coordinadora Ambiental de l’IES Ses Estacions

Curs 2003-04

 

Tornar