IES Son Ferrer

(Calvià)

 

Ecoauditoria per espais
Alumnes de la Comissió Mediambiental
Carta informativa als pares/mares
Guia Aula Verda (inclosa a l'Agenda Escolar)
Concurs Aula Ecològica
Projecte de Reutilització dels llibres de text

 

 


PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT

Cursos 2004/05 i 2005/06

1. Objectius:

 • Disminuir la despesa anual que suposa la compra de llibres de text.

 • Reutilitzar-los, aprofitant recursos que sovint es tuden a l'acabament de cada curs, i ensems incrementant la sostenibilitat global de l'Institut.

 • Organitzar un projecte que agrupi tots els i les alumnes dels diferents nivells, fins i tot aquells que s'incorporen al centre o l'abandonen.

 • Incorporar-se a una pràctica que -a més de ser força lògica- s'està estenent actualment, amb variants, en la majoria dels centres. (I a la que s'afegeix -com sempre: amb retard- la iniciativa d'alguns partits polítics, com ha contemplat el PSIB-PSOE a imitació del que fan a Castella-La Manxa. Vid. Diari de Balears, 6.5.03, p. 4).

 

Quantificació dels objectius: Si podem comptar amb la col.laboració d'un nombre suficient d'alumnes voluntaris i de col.laboradors/es de l'AMPA, els objectius concrets i avaluables que podrien proposar-se són:

 • recollir enguany -juny del 2005- més de 1.500 llibres de text, i distribuir-ne més d'un 75% el setembre pròxim.

 • recollir el juny del 2005 i distribuir aquests mateix mes (a partir d'enguany, tant la recollida com l'entrega es farien cada any en les mateixes dates: recollida la segona quinzena de juny, entregala primera quinzena de setembre) més de 5.000 llibres.

 • en 3 o 4 anys, que cada alumne o alumna pugués estalviar-se el 80-90% de l'import dels llibres per a cada curs.

 

2. Procediment de recollida dels llibres:

Proposta: Obrir una finestra (de temps) -del 15 al 30 de juny-, durant sis o més hores cada dia, perqué els alumnes de qualsevol estudi i nivell puguin entregar els seus llibres en un lloc de l'institut que sigui habilitat per aquesta funció. El lloc més efectiu, per visible i accessible, seria l'entrada del centre, on s'insta.laria una mena de xiringuito, amb la necessària rotulació, des d'on es durien els llibres, al final de cada jornada, a altre lloc que sigui decidit per emmagatzemar-los i ordenar-los.

En el moment que l'alumne o alumna entregui els llibres, se li proporcionarà un vale per cada llibre. (Hi ha la possibilitat de diferenciar aquests vales (per exemple distingit llibres cars i barats, però s'hauria de fixar un criteri -el nombre de pàgines?- per automatitzar-ne la catalogació). Amb aquests vales l'alumne o alumna podria sol.licitar els llibres dels curs següent, a partir de l'1 de setembre. En aquest moment, els voluntaris recollirien en una llista només el nom de qui fa l'entrega, els curs, i el número de llibres entregats, i li donarien els vales numerats corresponents (un vale per llibre).

Per això seria necessari:

 1. realitzar aquest xiringuito i instal.lar-lo;

 2. destinar un espai -prou ampli i amb prestatges- a l'ordenació dels llibres recollits (opcions per aquest espai: l'espai de l'associació d'alumnes, una aula de la planta baixa, el magatzem -prèviament buit-, ... );

 3. designar voluntaris (alumnes i membres de l'AMPA) que puguin encarregar-se cada dia (entre el 15 i el 30 de juny, entre les 9 i les 14 h.. per exemple) de recollir els llibres i de dur-los al lloc on puguin ser emmagatzemats;

 4. designar voluntaris (alumnes i membres de l'AMPA) que puguin encarregar-se, aquests dies, d'ordenar els llibres;

 5. designar voluntaris (alumnes i membres de l'AMPA) que puguin encarregar-se, aquests dies (o en els primers dies del mes de setembre) per distribuir els llibres per al curs pròxim;

 6. imprimir un full explicant el projecte i distribuir-lo per totes les classes, donant una explicació oral del projecte, com més aviat millor; fer arribar una còpia personalitzada als tutors, i a tots els professors; aquesta explicació hauria de demanar de forma especial als alumnes de 4t. d'ESO, 2n. de Batxillerat i dels cicles i cursos d'iniciació professional entreguin els llibres desinteressadament, o bé a canvi de vales que podran regalar -o vendre, eventualment- a altres amics/alumnes;

 7. imprimir vales amb el concepte, el nom del projecte i del centre i les condicions en què es podran recolir els llibres per al pròxim curs.

 

3. Procediment d'entrega posterior dels llibres:

Entre l'1 i el 15 de setembre, en els horaris que s'estableixin (per exemple també de 9h. a 14 h.), els alumnes podrien recollir els llibres del nou curs, entregant a canvi els vales (un per llibre) que hauran recollit el juny.

Si es dóna el cas que un alumne no troba el llibre o llibres que desitja, o bé pot conservar els vales o bé rebre una compensació econòmica (mai no superior a 1 o 2 euros per vale), que hauria de ser finançada pel centre i/o per l'AMPA. En cap cas s'entregarien llibres que hagin estat lliurats al projecte a canvi de diners.

 

4. Campanya paral.lela:


Paral.lelament a aquest projecte, es podria dissenyar i divulgar una campanya, adreçada als professors i als departaments didàctis i famílies professionals, amb els següents propòsits:

a. que els alumnes cuidin els llibres de text, al llarg de cada curs;

b. fer-los veure la necessitat d'aprofitar un recurs car, que permetrà, amb una mínima organització, que ells i llurs famílies puguin estalviar-se des d'avui mateix bona part dels diners que cada any hi dediquen;

c. la utilitat que suposa reutilitzar-los, i aprofitar-los durant més temps que només un curs escolar;

d. valorar els llibres com a instrument educatiu i cultural;

e. afinar, des dels departaments, en l'elecció dels llibres -tenint en compte, per exemple, que no incloguin activitats per escriure en el mateix llibre, i impedint-ne així l'ús per un altre alumne o alumna-, i en l'oportunitat de renovar-los, impedint-ne igualment que els descartats puguin ser reciclats;

f. que els departaments -i en el seu cas els professors/es- entrreguin al projecte els llibres que estiguin vigents i que no necessitin.

 

5. Circulars enviades

 • Nota informativa als pares i pares sobre el Projecte de Reutilització de llibres de text (fer clic aquí per baixar-la).
 • Nota informativa: Què hem de fer? a cada un dels participants en el projecte: alumnes, professors/es, pares i mares, l'equip directiu i la Comissió Mediambiental (fer clic aquí per baixar-la).

 

6. Notes:

En cas que la feina -sobretot de catalogació dels llibres- fos excessiva, s'hauria de proritzar l'ensenyament obligatori.

Es poden establir dos o més tipus de vales -en funció del preu original del llibre, i/o de factors com l'estat de conservació-, però tot el que en dificulti i n'alenteixi el procés, d'entrega i recollida de llibres, anirà en contra de la ràpida extensió del projecte. En els mecanismes de trueque (sic) hom sol recomanar que el preu teòric de l'objecte que es recicla no superi el 10-15% del preu original, amb la finalitat que aquesta pràctica sigui atractiva i visiblement rendible.

El projecte es pot estendre als llibres de lectura que habitualment compren els alumnes. S'hi podria destinar (o no) un vale especial per aquests llibres.

Els dies i hores de recollida i entrega de llibres es poden modificar, però és imprescindible anunciar-los amb prou antelació i divulgar-los intensament, i millor si cada any són els mateixos. Haurien de ser el més amplis possible per facilitar-ne la recollida.

Els voluntaris poden obtenir alguna mena de compensació, per exemple destinar-los un dia o dos -els primers- en el termini d'entrega dels llibres.

És possible que, especialment enguany, sigui necessari convocar alguna jornada de treball per als voluntaris (alumnes i membres de l'AMPA, sense prohibir la col.laboració dels professors/es) en els últims dies de juny o primers dies de juliol, per ordenar els llibres i preparar la distribució que es farà el setembre).

Existeixen moltes altres possibilitats en tots els aspectes que s'han de determinar en aquest projecte. Hi ha centres, especialment de primària, o el centre i/o l'AMPA compra tots els llibres i els lloga cada curs als alumnes a canvi d'una petita quantitat, de forma que els recupera -si estan en bon estat- al final de cada curs. Però la prioritat ha de ser engegar el projecte, ampliar-lo ràpidament i anar-ne corregint les deficiències, afegint-hi les millores possibles.

 

 

Tornar