Activitats
Projecte d'Ambientalització (curs 05-06)
 

 

 

 


PROJECTE D’AMBIENTALITZACIÓ DEL CP ES PIL·LARÍ

(curs 05-06)

 

El nostre centre s’inicïa aquest curs en l’elaboració del projecte de centres mediambientals i ens volem dedicar, principalment, a  dur a terme l’ecoauditoria, centrada enguany en els residus i, a partir de la informació recollida programar més o menys activitats i actuacions.

Hem creat una comissió ambiental formada per onze mestres (d’un total de disset) que es reuneix cada quinze dies per a tractar els temes ambientals i definir les actuacions que després són programades i temporalitzades per cicles.

El projecte va adreçat a tots els nivells educatius des de l’Educació Infantil fins a sisè de Primària.

El C.P Es Pil·larí és un centre de nou unitats amb un total de 190 alumnes que està situat a uns 12 km de Palma, entre les poblacions de s’Aranjassa i s’Arenal. Des de fa una sèrie d’anys duim a terme activitats puntuals relacionades, d’una manera o altra, amb el medi ambient, però ara, aquest curs, volíem donar un caire més global i ampli a aquestes activitats i aconseguir una escola més coherent i respectuosa amb els principis ambientals.

 

1.OBJECTIUS

 • Potenciar una postura de compromís envers la millora i la conservació de l’entorn.
 • Adonar-se de la utilitat del reciclatge i de la reducció de residus per a la conservació del medi.
 • Fomentar el consum de productes saludables i ecològics.

2.CONTINGUTS

 • Millora i conservació de l’entorn.
 • Reducció i recollida selectiva de residus.
 • Gestió del consum de paper.
 • Elaboració d’una ecoauditoria.

3.ACTIVITATS PLANIFICADES

3.1. Activitats per reduir, reutilitzar i reciclar paper:

 • Reduir el nombre de fotocòpies fent servir les dues cares (professors).
 • Emprar paper reciclat en tots els documents que surtin del centre així com en l’elaboració de la revista escolar (professors).
 • Emprar  tots els papers per les dues cares (professors i alumnes)
 • Reutilitzar el paper per prendre notes, fer comptes... (professors i alumnes )
 • Participació en els tallers plàstics de Mallorca Recicla.
 • Utilització de materials de rebuig per fer activitats de plàstica: arbre de Nadal amb rotllos  de paper de W.C. i CD (tota l’escola).
 • Concurs de postals de Nadal amb materials de rebuig (tots els alumnes)
 • Taller de paper reciclat  (tota l’escola durant la setmana cultural).
 • Emprar els mòbils i correus electrònics per a enviar notificacions a les famílies.

3.2. Activitats informatives:

 • Xerrades per als pares (aprofitant les reunions previstes durant el curs).
 • Enviar missatges als mòbils i correus electrònics.
 • Dedicar la revista escolar d’aquest curs al programa de medi ambient.
 • Carta informativa explicant la intenció de l’escola de dur a terme aquest projecte i donant consells i recomanacions pràctiques.
 • Creació d’un tauló verd, situat a l’entrada de l’escola, per a informar a tota l’escola de les activitats que es van duent a terme, exposició de treballs, notícies...
 • Durant la setmana cultural farem un concurs, a nivell de segon i tercer cicle, per a triar un logotip representatiu.

3.3. Altres activitats:

 • Organització de la recollida selectiva en el centre:
  • Contenidors pel paper ( a totes les aules, sala de professors, biblioteca , secretaria),
  • Contenidors grocs (aules, sala de professor, pati, menjador),
  • Contenidor per matèria orgànica (aules, sala de professor, pati, menjador) (tota l’escola )
 • Creació de responsables o vigilants ambientals encarregats de recollir els residus, dipositar-los als contenidors situats davant l’escola i controlar el bon ús dels contenidors així com apagar llums ,tancar aixetes... (alumnes de tercer cicle).
 • Organització de torns (implicant tos els alumnes) per mantenir els espais comuns nets.
 • Dins cada classe haurà encarregats  d’apagar els llums, obrir finestres.
 • Utilització, a nivell de tota l’escola, de la carmenyola per dur el berenar.
 • Participació en campanyes de recollida de roba ( febrer) i llaunes (Nadal).
 • Manteniment de l’hort escolar (E.I)
 • Elaboració de compost.
 • Creació d’una mascota que farà la presentació de les activitats als alumnes (estam treballant amb els alumnes de tercer cicle un conte per a fer la presentació als alumnes més petits).
 • Durant la setmana cultural s’elaboraran cartells amb consells per estalviar aigua, llum, paper.

 

Salut Moyà

CP Es Pil·larí

Desembre 2005)

 

 

Tornar