Activitats
Projecte d'Ecoambientalització del centre

 

 

 


PROJECTE D'ECOAMBIENTALITZACIO DEL CENTRE

 

 

         Des de fa molts de cursos, el nostre centre ha anat introduint progressivament a la seva vida quotidiana aspectes propis i específics del que denominem Educació Medioambiental. Per a aquest fet, tant el Projecte Educatiu, com el Projecte Curricular, n’estan impregnats d’aquests continguts.

 

         L’escola aposta per introduir l’alumnat en diversos aspectes ecoambientals que l’ajudaran a ser més conscient de les necessitats ecològiques i ambientals que l’envolten tant dins del centre, com a casa seva.

 

     L’elaboració d’aquest document pretén ser una eina útil de recopilació d’informació rera un procés d’anàlisi de la situació actual del centre en matèria medioambiental, des d’on poder valorar críticament el que s’està fent, i des d’on plantejar noves dinàmiques de feina i actuacions concretes d’intervenció.

 

Per analitzar la realitat ambiental del centre es va realitzar, al gener de 2005, l’ecoauditoria proposada pel SACE una vegada es va adaptar a les característiques del centre. Si voleu veure els resultats podeu clicar AQ.

 

En base a les dades recollides, el Claustre de mestres, en col·laboració amb l’APIMA del centre, hem elaborat un llistat d’actuacions a desenvolupar durant l’actual i els propers cursos. Les actuacions s’estructuren en tres nivells:

 

- A nivell institucional: són intervencions des de la direcció de l’escola. Avarca qualsevol actuació que impliqui contactar amb altres organismes i institucions (Conselleria, Ajuntament,...).

 

- A nivell de Claustre: són actuacions que reverteixen directament en el dia a dia de les aules. Tot el centre hi participa, segons les possibilitats de cada un, ja que la dinàmica establerta serà diferent per a un alumne de 3 anys que per a un de sisè.

 

- A nivell familiar: ens interessa a tota la comunitat educativa poder extrapolar a casa bona part del que es fomenta a l’escola (reciclatge, ...). Són intervencions que tant poden ser desenvolupades per l’APIMA del centre (xerrades,...), com actuacions que els/les alumnes poden fer a casa.

 

Hem distribuït les actuacions en una graella de doble entrada, on es fan la valoració de com s’està desenvolupant, indicant l’actuació de cada curs. Les caselles grises indiquen que la mesura s’ha aconseguit.

 

El projecte avarca diverses intervencions centrades en 5 àmbits i que podeu descarregar CICLANT sobre el nom:

 

 

         ** Per al curs 2006 – 2007 pretenem introduir un sisè àmbit:

 

 

En el curs 2005-06 se’ns va concedir una subvenció econòmica en matèria ecoambiental d’un total de 1329’79, que es va invertir de la següent manera:

 

            Àmbit: aigua / paper

ribelles

2’87 eu x 11 grups = 31’57 euros

 gerres d’aigua + safata per suportar-la

Gerres: 8’80 eu x 11 grups = 96’8 euros

safates:      eu x 11 grups =         euros

graelles per penjar gots

487’61 euros

25 gots/tassons de plàstic per aula

1’09 eu x 25 als x 11 grups = 299’75 euros

Anàlisi aigua (farmàcia)

29’15 euros

Airejadors (26 aixetes)

12 eu x 26 aixetes = 312 euros

Safates per paper reutilitzable

 

 

Total: 1328’88 euros

 

 

Ferran Melià

CP Antoni Juan Alemany

Maig 2005

 

 

 

 

Tornar