Presentació
 
Equip del curs 09-10
Equip del curs 08-09
Equip del curs 07-07
Equip del curs 06-07
Equip del curs 05-06
Equip del curs 04-05
Equip del curs 03-04  
  Propostes
 
 
 
 

 

 


L'EQUIP DEL CURS 05-06

 

 


 

 

En el curs 05-06 ens vàrem organitzar en cinc grups de feina per tal de treballar de forma diversificada aspectes de l'ambientalització i l'educació ambiental dels centres educatius. Aquests son els grups que vàrem constituir amb el nom de cada un dels membres i la fotografia d'alguns d'ells:

 

GRUP 1: "DE ZERO..." COM INICIAR UN PROJECTE D'EDUCACIÓ AMBIENTAL EN EL TEU CENTRE".

 

Dotar al centre d’un projecte en creixement sostenible d’Educació ambiental:

 1. Aprendre a fer un projecte d’educació ambiental.
 2. Conèixer fonts d’informació sobre recursos i materials didàctics
 3. Realitzar un projecte d’Educació Ambiental adaptat als respectius centres dels membres del grup.
 4. Informar als respectius claustres del projecte elaborat.
 5. Realitzar els preparatius previs per iniciar les activitats ambientalitzadores el curs 06-07.

   

  Coordinador: Òscar Martínez

Òscar Martínez Martínez

Sant Francesc d'Assís (Sa Pobla)

Catalina Sureda Busquets

CP Gènova (Palma)

Sagràrio Narváez Calero

CP Rei Jaume I (Llucmajor)

Antònia Cardel Bauzà

CP Rei Jaume I (Llucmajor)

Maria de los Ángeles Mateos Vázquez

IES Arxiduc Lluís Savador(Palma)

Catalina Ramis Sánchez

IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)

GRUP 2: AVALUACIÓ D'EXPERIÈNCIES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

 1. Donar a conèixer alsguns intents d'avaluació d'experiències d'educació ambiental que s'han dut a terme als centres escolars.
 2. Dissenyar i aplicar qualque sistema d’avaluació de les experiències que cada membre del grup estigui desenvolupant al seu centre.

Coordinador: Joan Estades

Joan Estades Castanyer

IES Son Pacs (Palma)

Manel Nicolau Llull

IES Na Camel·la (Manacor)

Maria Estrella Ortega González

IES Calvià (Calvià)

Marilen Rosselló Gamundí

IES Calvià (Calvià)

GRUP 3: SEGUIMENT DE LES PROPOSTES PRESENTADES A L'ADMINISTRACIÓ, PUBLICITAT I RELACIONS EXTERNES DEL SACE

 1. Potenciar i donar a conèixer la feina del SACE, l’existència de la seva pàgina web i dels seus continguts.

 2. Fer un seguiment de les propostes presentades a l’administració fins al moment:
  • Criteris Ambientals per als Serveis de Restauració dels Centres Escolars de les Illes Balears
  • Millores per al Pla de Gestió de Residus Perillosos i Especials
  • Proposta de Reducció del Consum Energètic dels Centres Escolars Públics de les Illes Balears.

Coordinador: Pep Casas

Josep Antoni Casas López

IES Josep Maria Llompart (Palma)

Matilde Lomardo Vega

IES Felanitx (Felanitx)

Isabel Segura Esteban

IES Antoni Maura (Palma)

Ester Pons Seguí

(IES Francesc de Borja Moll)

Maria Antònia Cañellas Rubí

IES Baltasar Porcel (Andratx)

GRUP 4: MATERIAL AUDIOVISUAL: UNA EINA PER DUR-TE CASA TEVA

 1. Elaborar anuncis publicitaris referits als temes triats.

 2. Fiançar, mitjançant concurs d’aula, els coneixements sobre hàbits respectuós amb el medi ja adquirits en anys anteriors.
 3. Fer arribar a les famílies informació "pràctica" sobre hàbits i productes d’ús habitual, que siguin ecològicament adequats (torcaboques, paper higiènic, paper vegetal per cuinar, productes de neteja, llum,…) mitjançant tríptics informatius.

   

  Coordinadora: Amàlia Chico
 

Amàlia Chico Alfaro

IES Bendinat (Calvià)

Maria José Cabaleiro Marrero

IES Bendinat (Calvià)

Bernardo Vasallo Cuadrado

IES Llucmajor (Llucmajor)

Maria Àngels Isern Riera

IES Juniper Serra (Palma) 

 

GRUP 5: ELABORACIÓ D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL PEL DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

 1. Posar en comú les experiències i projectes desenvolupats per cada una dels membres que formen el grup.
 2. Consensuar un tema sobre el qual establir un pla de feina segons els interessos dels nostres alumnes i les activitats que es desenvolupen a cada centre.
 3. Cercar i aportar bibliografia i recursos didàctics sobre els temes més adients a les nostres necessitats, interessos i projectes dels nostres centres.
 4. Elaborar una bateria d’activitats envoltant el tema del bosc: jocs, literatura, mitjans audiovisuals, sortides, tallers, exposicions, etc... per educació infantil i primer cicle.

Maria Xamena Mayol

CEIP Sant Bartomeu (Alaró)

Pere Crespí Isern

CEIP Pere Cerdà (Port de Sóller)

Maria del MAr Gutiérrez Santos

CP Sa Indioteria

Margalida Fiol Capellà

CP Sa Indioteria

Aina Moyà Barceló

Mater Misericordiae (Palma)

 

 

 

Tornar