Presentació
 
Equip del curs 09-10
Equip del curs 08-09
Equip del curs 07-07
Equip del curs 06-07
Equip del curs 05-06
Equip del curs 04-05
Equip del curs 03-04  
  Propostes
 
 
 
 

 

 


L'EQUIP DEL CURS 06-07

 


 

Si estàs preocupat per l'ambientalització del teu centre escolar, anima't, t'esperam!

 

En el curs 06-07 ens vàrem organitzar en set grups de feina per tal de treballar aspectes relacionats amb l'ús de l'energia als centres escolars, per això la feina dels grups del SACE es van centrar en fer propostes i elaborar materials didàctics interdisciplinars que permetessin treballar aquest temàtica en els centres escolars, sempre amb la finalitat de potenciar la reducció del consum d'energia obtinguda a partir de combustibles fòssils i potenciar la utilització de sistemes d'eficiència energètica i d'energies renovables als centres escolars.

 

Aquests son els grups que es van constituir amb el nom de cada un dels membres i la fotografia d'alguns d'ells:

 

GRUP 1: QÜESTIONARI PER CONÈIXER EL GRAU DE SENSIBILITZACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

 

Objectiu: Elaborar un qüestionari per avaluar el grau de sensibilització i coneixement de la Comunitat Educativa (alumnes, professors, personal no docent i pares i mares) en relació al tema de l’energia i les conseqüències sobre el medi ambient de la seva producció i consum.

 

El qüestionari s'ha adreçat inicialment a l'alumnat amb la idea de conèixer: (1) QUE SABEN? (2) QUÈ OPINEN? i (3) QUE FAN? els nostres alumnes en relació al consum d'energia i a les seves conseqüències sobre el medi ambient.

 

Josep Antoni Casas López

IES Josep Maria Llompart (Palma)

 

 

Joan Estades Castanyer

IES Son Pacs (Palma)

 

 

Catalina Ramis Oliver

CEP de Palma

 

 

GRUP 2: RECULL DE MATERIAL D'EDUCACIÓ AMBIENTAL SOBRE ENERGIA


Objectius:
Fer un recull del material d’educació ambiental existent sobre el tema de l’energia.

La idea és elaborar una base de dades tipus Excel amb entrades de materials sobre el tema.

Per exemple: llibres i altres publicacions, jocs, pòsters, programes informàtics... que es puguin trobar a diferents organismes i organitzacions (ajuntaments, ONGs, comunitats autònomes, organismes internacionals... a més d'organitzacions de caràcter privat).

 

Llorenç Caldentey Bauza

IES Santanyí

 

 

Joan Ignasi Alonso Suárez

IES Santanyi

 

 

Bel Ripoll Albertí

IES Joan Alcover

 

 

GRUP 3: CAMPANYA INFORMATIVA I DE SENSIBILITZACIÓ

 

Objectiu: Elaborar una campanya informativa i de sensibilització de la Comunitat Educativa sobre les conseqüències sobre el medi ambient del consum de combustibles fòssils i/o dels beneficis sobre el medi ambient de la utilització de les energies renovables i la utilització de sistemes d’eficiència energètica.

Per assolir aquest objectiu s’han constituït 4 grups de feina.

 

Grup 3.1. DECÀLEG

 

Objectiu: Elaborar un decàleg de bones pràctiques que afavoreixin l'estalvi energètic als centres escolars.

Els missatges aniran acompanyats de dibuixos i/o imatges per fer-los més atractius.

 

 

Maria Xamena Mayol

CEIP Sant Bartomeu (Alaró)

 

 

Pere Crespí Isern

CEIP Pere Cerdà (Port de Sóller)

 

 

Aina Moyà Barceló

Mater Misericordiae (Palma)

 

 

Andrés Tasada Lozano

IES Capdepera

 

 

Grup 3.2: EXPOSICIÓ SOBRE ENERGIA

 

Objectiu: Elaborar una exposició per tractar aspectes generals sobre el consum energètic i les seves conseqüències.


Aquesta exposició estarà organitzada en tres blocs:

-Un conjunt de panells amb imatges i texts fixos (sobre suport de paper o cartró)

-Dues projeccions (Power Point i altres suports informàtics si es necessari) d'imatges amb moviment.

 

 

Òscar Martínez Martínez

Sant Francesc d'Assís (Sa Pobla)

 

 

Bernardo Vasallo Cuadrado

IES Llucmajor

 

 

Amador Pérez Cabezas

IES Llucmajor

 

 

Grup 3.3: CONTROL DE MAL HÀBITS

 

Objectiu: Donat el fet que pensem que el problema dels nostres mal hàbits energètics be donat arrel de la mala educació ambiental rebuda a les nostres respectives llars, l’objectiu d’aquest grup és elaborar una activitat didàctica on els alumnes siguin els que avalüin els mal hàbits energètics dels seus propis parents.


Així doncs, l’activitat es dividirà en quatre grans fases:

  1. Elaboració d’una sèrie de fitxes on es detallin els mal hàbits energètics que comunament la gent realitza a les seves cases.
  2. Control per part de l’alumnat d’aquests mal hàbits (mitjançant l’ús d’aquestes fitxes) a les seves respectives llars.
  3. Avaluació i control de les despeses energètiques a nivell individual per part de cada alumne/a, tan a nivell d’estalvi econòmic familiar com de grau de contaminació.
  4. Mostra dels resultats aconseguits per part de l’alumne/a als seus pares i possible recompensa d’aquestos en funció de l’estalvi ambiental i econòmic aconseguit
 

 

Tomás Balaguer Morro

(Col·legi la Salle)

 

 

Iesús Crespí Capellà

(IES Berenguer d'Anoia)

 

 

Estefania Pitarch Catalan

(IES Arxiduc Lluís Salvador)

 

 

Grup 3.4: JOC SOBRE ENERGIES

 

Objectiu: Elaborar un joc tipus trivial amb preguntes relacionades amb el consum energètic i les seves conseqüències sobre el medi ambient.

 

 

 

Lourdes Mondéjar Navarro

(IES Son Servera)

 

 

 

 

Sílvia Álvarez Puig

(IES Guilem Sagrera)

 

 

 

GRUP 4. SISTEMES D'EFICÈNCIA ENERGÈTICA

 

Objectiu: Proposar sistemes d’eficiència energètica que es podrien implantar als centres escolars.


La dea és elaborar una plantilla tipus fitxa per a cada sistema d’eficiència energètica que inclogui com a mínim aquests ítems: Nom, Descripció, Estalvi energètic (si és possible), On es pot adquirir, Preu orientatiu i Adreça de plana web on hi hagi informació que ampliï la descripció.


 

Manel Nicolau Llull

IES Na Camel·la (Manacor)

 

 

Conrado Martín Martín

IES Politècnic (Palma)

 

 

Consuelo Guerra Prado

IES Politècnic (Palma)

 

 

 

 

Tornar