Presentació
 
Equip del curs 09-10
Equip del curs 08-09
Equip del curs 07-08
Equip del curs 06-07
Equip del curs 05-06
Equip del curs 04-05
Equip del curs 03-04  
  Propostes
 
 
 
 

 

 


L'EQUIP DEL CURS 09-10

 

El Seminari d'Ambientalització del CEP de Palma és un lloc de trobada del professorat que intenta impulsar l'ambientalització dels seus centres escolars, és a dir promoure i augmentar la “coherčncia ambiental” entre els ensenyaments-aprenentatges i el funcionament d'aquests per tal que hi hagi una clara relació entre l’organització, la tecnologia, els comportaments i uns criteris de sostenibilitat.

El funcionament del seminari és anual perň en aquests moments ja s'ha creat un nucli permanent de professors interessats en continuar amb la tasca ambientalitzadora, per la qual cosa, a principi de cada curs escolars, el CEP de Palma convoca el seminari i l'adreça a professorat de tots els nivells educatius de l'illa de Mallorca, amb la finalitat de fer noves incorporacions que sempre porten aire fresc i noves iniciatives.

 

Però des de fa tres cursos escolars la convocatòria del SACE ha estat adreçada únicament a professors/es que ja haguessin participat en aquest mateix seminari en cursos anteriors. La finalitat d'aquest nou tipus de convocatòria ha estat reduir el nombre de participants alhora que s'unificaven interessos per tal de treballar un únic objectiu: "Avaluar la integració de l'educació ambiental en els centres educatius públics de les Illes Balears", per fer-ho avaluarem tres aspectes:

  • La Gestió dels recursos materials i energètics del centre.
  • El Grau de Sensibilització ambiental de l'alumnat.
  • Els Processos Interns del centre que afavoreixen el tractament que se'n fa de l'Educació Ambiental.

Aquest és un objectiu ambiciós que ens pot aportar informació rellevant a tots els que ens dedicam a potenciar l’educació ambiental en els centres escolars. Per dur-la a terme comptarem amb la col·laboració de l'Institut de Ciències de l’Educació (ICE), però sense la col·laboració dels/les coordinadors/es ambientals de tots els centres escolars no la podrem realitzar. Per aquesta raó vos demanam la vostra col·laboració a l'hora de fer la recollida de les dades, la qual cosa pensam es realitzarà cap el segon i tercer trimestre d'aquest curs escolar emmarcat en aquest Projecte de Recerca (clicar AQUÍ per descarregar-lo). En concret es tractarà de contestar a 3 qüestionaris:

  • Un qüestionari per avaluar els Processos Interns del centre que afavoreixen el tractament que se'n fa de l'Educació Ambiental, i un altre qüestionari per avaluar la Gestió que se’n fa al centre dels recursos materials i energètics. Necessitaríem que l'emplenassin el/la Coordinador/a Ambiental del Centre i, si no n’hi hagués, un membre de l’equip directiu.
  • I un qüestionari per avaluar el Grau de Sensibilització ambiental de l'alumnat en relació a temàtiques ambientals. Necessitaríem que l’emplenàs un grup d'alumnes de sisè de primària als centres d'EP i de quart d’ESO als IES, per a la qual cosa necessitaríem l’ajuda també del/la Coordinador/a Ambiental.

La nostra idea és que els resultat de la investigació ens ajudi a conèixer millor que es fa als centres escolars, que manca per fer, recolzar l’actuació dels coordinadors i comissions ambientals de centres i en definitiva tenir eines quantitatives per defensar davant de l’administració la necessitat de seguir potenciant l’educació ambiental als centres escolars.

 

Vos agraïm enormement la vostra col·laboració de forma anticipada.

 

 

 

Aquí teniu el nom i la fotografia dels membres del SACE d'enguany:

 

Josep Antoni Casas

López

CEPA la Balanguera

(Palma)

Joan Estades

Castanyer

CEPA Camp Rodó

(Palma)

Maria Xamena

Mayol

Servei d'Innovació

Manel Nicolau Llull

IES Na Camel·la

(Manacor)

Angels Isern

Riera

IES Joan Alcover

(Palma)

Bernardo Vasallo

Cuadrado

IES Llucmajor

Andrés Tasada

Lozano

IES la Ribera

(Palma)

 

Catalina Ramis

Oliver

CEP de Palma

 

 

 

Tornar