Propostes
 
 
 
 
 

AMBIENTALITZACIÓ DE BARS I MENJADORS

 

 

Els serveis de restauració dels centres educatius haurien de ser un lloc fonamental per transmetre hàbits responsables, en relació al medi ambient, a l’alimentació i a la salut, d'una manera pràctica. Per tal d'aconseguir un canvi radical en el "modus operandi" d'aquests serveis, i reduir el seu impacte ambiental, els membres dels Seminari presentàrem una proposta a la Conselleria d'Educació amb set criteris prescriptius, d'obligat compliment, i altres set d'orientatius, que serien voluntaris o complementaris, que haurien de complir els serveis de restauració dels centres educatius de les nostres illes.

 

Els Criteris Prescriptius inclouen separar i reciclar els fems produïts per aquests serveis, no vendre articles envasats amb PVC, no utilitzar paper d'alumini, oferir productes locals, reduir els embolcalls, utilitzar productes de paper reciclat i fer servir envasos grans per reduir el volum de fems.

 

Entre els Criteris orientatius poden citar la reducció del nombre i la varietat de les llepolies, evitar l'ús d'envasos de plàstic i de bricks, i fer un bon ús de l'aigua i de l'energia.

 

Aquesta proposta va ser presentada a la Conselleria d’Educació al juliol del 2002. Per a més informació, obriu el document de proposta clicant AQUÍ

 

Fins al moment aquesta proposta no s’ha tingut gaire en compte per part de la Conselleria d’Educació i, per aquest motiu, durant el curs 05-06 hem tornat a treballar-la. Ens hem posat en contacte amb el nou “Cap del servei de menjadors i cafeteries escolars”, en Daniel Sánchez (Telf. 971 17 76 89) el qual ens ha comunicat que, a partir del març del 2006, s’han introduït una sèrie d’annexos amb consideracions ambientals i amb criteris d’agricultura ecològica (es poden consultar clicant AQUÍ), que serveixen per incrementa la puntuació per als nous concursos d’adjudicació. D’altra banda, també es tindran en compte les propostes del SACE, que sinclouran a un altre annex.

 

D’altra banda, ens ha informat que, quan acabi la concessió del bar d’un centre, es demanarà a l’equip directiu un informe sobre aquest servei de cara a autoritzar la renovació de la mateixa empresa que el gestionava o, si l’informe es negatiu, a convocar un nou concurs, amb les noves condicions abans descrites. Per tant, aquí és a on els Coordinadors Ambientals podríem pressionar per canviar la concessió del bar, si aquesta no s’ajusta als criteris ambientals del centre, presentant un informe negatiu o recordant als responsables del bar que es disposa d’aquesta possibilitat. Per a poder saber quan es renova la concessió del vostre centre educatiu podeu consultar la taula adjunta clicant AQUÍ.

 

 

Tornar