Propostes
 
 
 
 
 

 

PROPOSTA DE PROTOCOL PER L’ESTABLIMENT D’UN PROJECTE D’AMBIENTALITZACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL EN CENTRES EDUCATIUS


Una de les activitats desenvolupades pel Seminari aquest segon any (curs 2002 - 2003), ha estat l’elaboració d’un document-model, que pugui servir d’ajuda per l’establiment de projectes d’ambientalització i educació ambiental en diferents institucions educatives.

En aquest document hem tingut en compte les següents premises previes:

  • Establir unes pautes d’actuació clares i concises, amb la finalitat d’esdevenir una eina útil i pràctica, però prou flexible per a que pugui ser adaptat a la realitat concreta de cada centre educatiu.
  • Comptar amb les diferents concepcions que els propis docents tenim en relació als projectes ambientals
  • Cercar els canals necessaris per a difondre el document final dins tota la nostra comunitat educativa .

Us proposam un protocol de 6 passes per tal d'establir els fonaments d'un projecte ambiental al vostre centre:

ENTRAU AL PROTOCOL

 

 

Tornar