Propostes
 
 
 
 
 

 

 


COORDINADOR AMBIENTAL DE CENTRE EDUCATIU

 

Es fonamental que a cada centre educatiu es contempli la possibilitat de que existeixi un Coordinador Ambiental, que seria el responsable de crear i dirigir la Comissió Ambiental que hauria d’elaborar el Projecte Ambiental del Centre a on es contemplaria l’organització, la realització, la coordinació i l'avaluació de les activitats d'educació ambiental realitzades al centre.

 

El Coordinador Ambiental també s’encarregaria d’impulsar i coordinar el tractament de l'Educació Ambiental amb els diferents departaments i àrees didàctiques, així com de promoure mesures d'ambientalització del Centre (gestió de residus, assessorament en la compra de materials, optimització de recursos, etc.). En aquest sentit, seria la persona responsable a cada centre del nou “Pla de Gestió de residus perillosos i especials al centres escolars públics de les Illes Balears”, posat en marxa recentment per les conselleries d’Educació i Medi Ambient.

 

Aquesta proposta va ser presentada a la Conselleria d'Educació el juliol del 2002 i, posteriorment, es va incloure a les resolucions del Conseller d'Educació i Cultura de dia 3 d'abril de 2003 per la qual es van aprovar les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres públics escolars de les Illes Balears.

 

A les noves instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres públics d'Infantil i Primària, i en els de Secundària, pel curs 2008-09, es manté la figura del Coordinador Ambiental. Podeu clicar sobre el tipus de centre per baixar les instruccions:


Centres Públics d'Educació Infantil i Primària

Centres Públics d'Educació Secundària


Tornar