Propostes
 
 
 
 
 

 

 


PLA DE GESTIÓ DEL PAPER

 

Aquesta és una proposta de Pla de Gestó del Paper per a un centre de secundària, esperam vos pugi servir com a punt de partida per elaborar el vostre Pla:

 

1.- OBJECTIUS: 

  • Reduir el consum de paper al centre
  • Reutilitzar el paper.
  • Recollir i reciclar el paper.

2.- AVALUACIÓ DE LA SITUACIO INICIAL DEL CENTRE (primer trimestre)

·         Elaborar una ecoauditoria que inclogui entre altres aspectes:

·         El tipus i la quantificació del paper comprat pel centre en els darrers tres cursos escolars.

·         La valoració de l’eficiència de les impressores, fotocopiadores i fax.

·         Ús que se’n fa del paper per part de l’alumnat, professorat i personal no docent.

·         Gran de conscienciació de l’alumnat, professorat i personal no docent sobre el significat i cost medi ambiental de reduir, reutilitzar i reciclar paper (la podeu baixar clicant quí).

·         Disponibilitat dels diferents col·lectius de persones del centre (conserges, administratius, equip directiu, professorat, alumnat, personal de neteja, servei de bar) cap a introducció de mesures correctores sobre la gestió del paper.

3.-ACTIVITATS (segon i tercer trimestre)

3.1.- Activitats de conscienciació medi ambiental als diferents col·lectius del centre (consergeria, professorat, equip directiu, personal de neteja i administració), especialment a l’alumnat.

·         Celebració del “dia del medi ambient” cada any. S’aturarien les classes i es farien activitats per conscienciar a l’alumnat sobre diferents problemàtiques ambientals. El primer any seria sobre paper. Les activitats es classificarien per cicles :

·         Activitats per al primer cicle de l’ESO (clicau sobre el nom per baixar-les):

“Sabeu per a que serveixen els boscos”

"Com seria una vida sense boscos"

“Emergència: s’ha d’elaborar un pla de futur”

·         Activitats per al segon cicle de l’ESO (clicau sobre el nom per baixar-les):

“Tant de paper… tant d'arbres”

·         Activitats per a batxillerat (clicau sobre el nom per baixar-les):

“Per què fan aquestes coses?” (totes les modalitats)

“Els papers dels boscos” (totes les modalitats)

“De debò són tan importants els boscos primaris?" (modalitat de Ciències de la Natura i la Salut i Tecnològic)

“La nostra aportació a la pèrdua de biodiversitat” (modalitat de Humanitats i Ciències Socials)

3.2.- Activitats de recollida

·         Els alumnes amb dificultat per romandre a l’aula i els que hagin estat sancionats podrien, durant les hores d’estudi assistit, anar a recollir residus al pati.

3.3.- Activitats de reciclatge

·         Informació a l’alumnat pel reciclatge de paper mitjançant els delegats de grup i als tutors per mitjà de la caporalia d’estudis de la importància i el procediment del reciclatge: paper llis (el més pla possible), sense típex, sense grapes, sense excessives taques de brutor (ni greix ni mocadors).

·         Informació al professorat i resta de col·lectius del Centre a través d’un comunicat.

·         Col·locació de capses a totes les dependències del Centre que no siguin les aules i que serien recollides pel personal de neteja.

·         Col·locació de capses blaves forrades per l’alumnat a cada aula i que serien buidades setmanalment a l’hora de tutoria per un alumne/a (es farien torns).

  • Reciclar una part del paper en el propi centre per realitzar joguines, carpetes, decoració de Nadal, etc com a activitats extraescolars i/o dintre d’assignatures com plàstica, tecnologia...

3.4.- Activitats de reducció:

·         Reducció de paper en el control de faltes de l’alumnat: substitució del full de faltes DIARI per un SETMANAL.

·         En un futur: intranet per a realitzar les comunicacions no urgents

3.5.- Activitats de reutilització:

  • Habilitar contenidors o caixes per reutilitzar paper a cada una de les aules i espais utilitzats pel professorat (sala de professors, seminaris...) i personal no docent (principalment secretaria i consergeria).

·         Comunicats al professorat en paper ja utilitzat per una cara

·         Emprar pels exàmens que fan els alumnes paper ja utilitzat per una cara


Tornar