Propostes
 
 
 
 

 

 PLA DE GESTIÓ DELS RESIDUS

 

Aquesta és una proposta de Pla per a la Gestió dels Residus d’un centre escolar de secundària, esperem vos pugui servir aquesta planificació.

  1. Realització d’ECOAUDITORIES  

A.     Ecoauditoria (s’utilitzarà l’ecoauditoria per punts proposada per SACE i que es pot baixar fent clic aquí)

-          sobre la gestió actual dels residus no perillosos al centre. Es contemplaran els següents aspectes:

- reciclatge i reutilització del paper a totes les dependències del centre

- separació d’envasos

- separació de vidres

-          i sobre l’ús de materials respectuosos amb el medi ambient: paper reciclat, material escolar reciclable, productes de neteja ecològics.

B.      Ecoauditoria sobre la gestió dels residus perillosos (podeu clicar aquí per baixar-la), on s’examinarà:

-          tipus de residus considerats com a perillosos que es produeixen als laboratoris i tallers del centre

-          gestió que es realitza d’aquests residus

-          gestió de fluorescents i bombetes

-          gestió de piles i acumuladors

-          gestió de tòners de fotocopiadores i cartutxos d’impressora

C.     Ecoauditoria al bar de l’institut (podeu clicar aquí per baixar-la): residus que es produeixen i la seva gestió, tipus de productes que es venen

  1. ENQUESTA per conèixer el grau de sensibilització (podeu clicar aquí per baixar-la) medi ambiental del professorat i alumnat.
  1. Realització d’ACTIVITATS (podeu clicar aquí per baxar-les) enfocades a assolir els objectius.

A.     Separació de paper

B.     Promoure l’ús de material respectuós amb el medi ambient (paper reciclat, productes de neteja, material escolar…)

C.     Reutilització de paper

D.     Separació d’envasos

E.     Separació de vidre

F.     Gestió de residus perillosos

G.     Introducció de criteris medi ambientals al bar de l’institut.

H.      Activitats a les tutories per conscienciar els alumnes

 

 

 

Tornar