Propostes
 
 
 
 
 

 

activitats d´Educació ambiental pel desenvolupament del currículum d´educació infantil i primària.

 

Un grup de feina del SACE del curs 2004-05 ha elaborat una relació d’activitats d’educació ambiental pel desenvolupament del currículum d’Educació Infantil i Primària que vos proposam que incorporeu al vostre currículum.

 

L’elaboració d’aquesta relació d’activitats ha estat el resultat de:

-         Posar en comú les experiències i projectes desenvolupats per cada una dels membres que formen el grup.

-         Consensuar un tema  sobre el qual establir un pla de feina segons els interessos dels nostres alumnes i les activitats que es desenvolupen a cada centre.

-         Cercar i aportar bibliografia i recursos didàctics sobre els temes més adients a les nostres necessitats, interessos i projectes  dels nostres centres.

-         Elaborar una bateria d’activitats envoltant el tema del bosc: jocs, literatura, mitjans audiovisuals, sortides, tallers, exposicions,etc... per educació infantil i primer cicle.

 

TALLER AMBIENTAL: “Conèixer els arbres de la nostra escola”

Fets i conceptes:

-        Les parts dels arbres de la nostra escola.

-        Ús que li donen les persones.

-        Interacció de l’arbre com ésser viu amb el seu entorn.

Procediments:

-        Observar les característiques dels arbres.

-        Identificar els diferents arbres i les seves parts.

-        Descobrir el profit de les diferents parts dels arbres: tronc, fulles, arrels, flors, escorça…

-        Observar el canvi de les estacions  al nostre arbre.

-        Investigar el paper de l’arbre al seu entorn.

Actituds i valors:

-        Valorar l’arbre en totes les seves dimensions.

-        Respectar l’arbre com a ésser viu.

-        Gaudir dels beneficis  funcionals i estètics de l’arbre.

Activitats:

-         Visita a l’entorn del centre per veure els arbres. Els nins-es comentaran si saben el nom i s’establirà un diàleg sobre les seves característiques.

-         Asseguts davant l’arbre anomenam i identificar les seves parts.

-         Relacionar una silueta amb l’arbre.

-         Recollir fulles: observar-les (forma, mida, aspecte, color) i accions amb les fulles ( ensumar-les, tocar-les, trepitjar-les, escampar-les, tirar-les a l’aire.

-         Fer empremtes de fulles amb diferents tècniques.

-         Amb els ulls tapats tocar el tronc i experimentar el tacte.

-         Fer empremtes de les diferents textures dels troncs.

-         Mesurar el diàmetre del tronc amb mesures  convencionals i/o no convencionals: amb una abraçada, un fil…. Comparant-les i raonar perquè tenen diferents gruixos.

-         Formular hipòtesis sobre com i perquè s’aguanta l’arbre.

-         Descobrir la vida que acompanya als arbres

-         Elaborar un receptari.

-         Cuinar varis plats triats del  recull del receptari

-         Crear un racó de consulta amb llibres aportats pels propis alumnes entorn del tema dels arbres, contaminació, reciclatge.

-         Utilitzar els llibres per esbrinar què fem de la fusta dels arbres: mobles, paper, eines...

-         Preparar un mural amb el cicle del paper i comentar-lo per deduir la necessitat del reciclatge i utilització.

-         Saber d’on provenen els diferents objectes de fusta que hi ha a casa nostra o a l’escola.

-         Descobrir com respira l’arbre a través de les fulles mitjançant l’experiència del cossiol i la bossa.

-         Elaborar perfums, infusions i tisanes a partir de la flor: til·ler, flor de taronger , flor d’ametller...

-         Observar els diferents aspectes d’un arbre segons les  condicions ambientals de cada estació.

-         Experimentar l’evolució d’un ésser viu sotmès a condicions diferents.

-         Conèixer alguns animals amics  dels arbres.

-         Conèixer alguns animals enemics dels arbres.

-         Els arbres com a refugi d’alguns animals.

-         Conèixer les zones del planeta que representen els pulmons del món .

-         Descobrir la importància dels arbres com a bosc: producció d’oxigen, cicle de l’aigua...

-         Descobrir el perill que suposa la desaparició dels arbres en el món: el problema de la desertització.

 

Llibres i altres recursos que ens poden ajudar a continuar...

-         Biblioteca interactiva / Ed. S.M.  El árbol i el bosque.

-         Món meravellós / Ed. Cruïlla  L’arbre/ L’ocell/ Sota terra/La poma/La pastanaga  ...

-         Jordi Pujol i Margalida Nadal : Les plantes i el medi / els animals i el medi/ la descoberta del medi.  Ed. Blume

-         Barrie Watts: La pomera/ La castanya

-         Isidre Sánchez i Carme Peris: Els arbres fruiters. Ed.Parramón

-         Joaquin Araujo : Cultivar la tierra. Ed. Penthalon.

-         Canela, M.: De qui és el bosc? . Ed. La Galera.

-         El petit avet. Ed. La Galera.

 

Portals per visitar:

-         www.educalia.org

-         http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2329

 

Maria Xamena

Margalida Fiol

Maria del Mar Gutiérrez

Pere Crespí

 

Tornar