Propostes
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE MILLORA DEL PLA DE RESIDUS PERILLOSOS I ESPECIALS ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS

 

Els Centres Escolars son llocs on es generen, entre d'altres, residus catalogats com a perillosos (tòners, piles, fluorscents, residus de fotografia, oli de cotxe, productes de laboratori...) per que contenen substàncies químiques que alliberades al medi sense tractar adequadament produeixen efectes nocius directament sobre la salut dels éssers vius o indirectament contaminant l'aigua, el sòl i l'aire que son el suport per a la supervivència dels ecosistemes.

 

Al mes de març de l'any 2003 es va posar en marxa, gràcies a la gestió d'en Miquel Àngel Maimó, el "Pla de Gestió de Residus Perillosos i Especials als Centres Educatius Públics de les Illes Balears" que ens ha permès tractar adequadament aquestes deixalles durant aquests darrers cursos.

 

A l'apartat taulell trobareu més informació sobre aquest Pla per si la voleu consultar

 

Actualment aquest Pla té una durada semestral, és a dir, cada sis mesos la Conselleria d'Educació i Cultura convoca un nou concurs públic per a la concessió d'una empresa que s'encarregui de realitzar la recollida d'aquests residus. Aquesta situació d'inestabilitat dificulta l'adquisició d'hàbits per part dels centres escolars.

 

El Seminari d'Ambientalització de Centres Escolars (SACE), amb la finalitat de donar continuïtat, millorar i potenciar aquest pla, ha elaborat una proposta de millora que va ser presentada a la Direcció General de Planificació i Centres, i a l'IBISEC de la Conselleria d’Educació i Cultura el juny del 2005.

 

Per a més informació, obriu el document de proposta clicant aquí

 

Tornar