Propostes
 
 
 
 

 

 MODEL D'ECOAUDITORIA D’UN CENTRE ESCOLAR

 

El Seminari d’Ambientalització presenta aquesta ecoauditoria dirigida a tots els centres educatius amb un doble objectiu:

 

- el primer seria facilitar un instrument perquè cada centre pugui fer una diagnosi de l’estat d’ambientalització, una detecció de necessitats que serveixi com a punt de partida per determinar quins aspectes cal millorar

- el segon objectiu seria permetre, per part del Seminari d’Ambientalització, recollir informació per poder conèixer quin és l’estat ambiental dels centres.

 

No és una ecoauditoria exhaustiva, potser que no s’adapti completament a les condicions del vostre centre, però consideram que és una eina vàlida per a tots, però sobretot per aquells que ens iniciam en l’ambientalització del nostre centre. Per baixar-la clica sobre el nom.

 

ECOAUDITORIA PER PUNTS

 

Vos convidam a què la contesteu i que ens envieu la vostra puntuació i els comentaris que trobeu pertinents per tal de millorar-la a la nostra adreça de correu electrònic: seminariambientalitzacio@educacio.caib.es. Seguidament podeu consultar els resultats obtinguts en alguns centres escolars si clicau sobre el nom.


RESULTATS DE L'ECOAUDITORIA PER PUNTS

 

 

Tornar