Propostes  
  Experiències
 
 
 
 

 

 

 


CP SANT BARTOMEU (Alaró)

 

PROGRAMA: ESCOLA I ENTORN

 

 

El nostre projecte educatiu contempla l’educació a favor del medi com un dels trets d’identitat més significatius i som conscients que per aconseguir una escola “més verda”, més sostenible, més sana... no basta tenir una capsa de paper per reciclar, visitar l’Albufera o tenir hort, cal treballar un entramat més ampli de valors: respecte, autonomia, responsabilitat, solidaritat... i tot això s’aconsegueix treballant junts alumnes, famílies, professorat i entitats intentant impregnar totes les accions educatives del centre.

 

El programa “Escola i Entorn” consisteix en el desenvolupament d’una sèrie d’activitats al llarg del curs escolar amb el suport de diferents entitats i que van dirigides especialment als alumnes, però també al professorat, a les famílies i  a tota la comunitat educativa.

 

Tenen com a finalitat fomentar la sensibilització i conscienciació, el coneixement  dels principis ecològics,  la comprensió dels problemes ambientals, la recerca de solucions i un canvi de conducta.

 

La interrelació que s’estableix entre les entitats i la nostra comunitat escolar és el que fa que aquestes activitats siguin profitoses i enriquidores.

 

 

 

Activitats