Propostes  
  Experiències
 
 
 
 

 

 


SANT FRANCESC d'ASSÍS (Sa Pobla)

 

 

UNA ESCOLA VERDA, UNA ESCOLA SOLIDÀRIA


Una escola verda, una escola solidària és el projecte d'educació ambiental de l'escola Sant Francesc d’Assís de sa Pobla, que té com a finalitat fonamental l'establiment d’un espai didàctic on desenvolupar els continguts propis d'aquest àmbit transversals.

 

El nostre àmbit de treball

El projecte està dirigit a l'alumnat de les tres etapes del centre, Infantil, Primària i ESO, així com a tota la resta de la comunitat educativa, equip docent, famílies, personal d'administració i serveis. Amb voluntat de ser un projecte obert a tothom també s'ha treballat per donar a conèixer i establir vincles amb altres institucions municipals i de l'ambit educatiu de la nostra illa.

 

Una mica d’història

El projecte es va posar en marxa el curs escolar 2000-2001. Previament, la iniciativa d’un grup de professors havia estat concretada en un projecte-proposta on es van definir els objectius, l'estructura organitzativa i una programació d'activitats pel primer any. El projecte va ser sotmés a l'aprovació de l’equip directiu i del claustre i posteriorment presentat a alumnes i ampa. Amb la seva aprovació tota la comunitat educativa el va fer seu.


Des d'aleshores el projecte ha seguit el seu camí, desenvolupant prop d'una vintena d'activitats per curs, molt diverses però fidels a tres principis que ens han guiat des del nostres inicis:

• Assegurar el consens i la participació de la major part de la comunitat educativa
• Educar transversalment, doncs no hi ha educació ambiental sense sensibilitat cultural, compromís social i perspectiva filosòfica.
• Obrir el nostre projecte a la participació de tothom i al mateix temps donar a conèixer la nostra experiència a tots aquells que puguin estar interesats amb finalitat educatives.

En aquest sentit, és la nostra intenció oferir-vos des de la web del SACE un resum de totes les activitats que hem anat realitzant així com qualsevol altre aspecte que considerem que us pugui resultar útil per la realització d’activitats d’educació ambiental en els vostres centres o institucions educatives. Les anirem “penjant” poc a poc, paciència!

 

UNA ESCOLA VERDA, UNA ESCOLA SOLIDÀRIA ha augment la conscienciació ambiental del nostre col•lectiu i ha facilitat la introducció de canvis en la gestió dels recursos del propi centre. També ens ha supossat una oportunitat d'innovar pedagògicament i de desenvolupar la creativitat de la nostra comunitat educativa...ús animeu?

El juny de 2001 el projecte i la tasca realitzada va ser distingida amb el I Premi de Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca en la categoria d’Educació.

 

Activitats