Propostes  
  Experiències
 
 
 
 

 


IES JOSEP MARIA LLOMPART

 

L'EDUCACIÓ AMBIENTAL I L'AMBIENTALITZACIÓ AL NOSTRE INSTITUT

 

 

Des de la seva constitució, ara fa onze anys, el nostre centre s'ha caracteritzat per el desenvolupament de l'Educació Ambiental intentant la seva aplicació, tant com a tema transversal a les diferents àrees, com amb la realització de múltiples activitats mediambientals amb el doble objectiu de sensibilitzar a la comunitat escolar i d'ambientalitzar l'institut a tots els nivells. L'Educació Ambiental és, per tant, un dels trets d'identitat del centre des dels seus orígens. Al Projecte Educatiu de Centre es remarca que, a partir d'una prèvia contextualització, el centre destaca per el desenvolupament d'una sèrie de trets d'identitat, validats pel Claustre i pel Consell Escolar, alguns dels quals són els següents: Pluralisme ideològic i valors democràtics, Escola participativa, Coeducació no sexista i multicultural, Cooperació amb el desenvolupament i Valors ambientals.

 

Les activitats ambientalitzadores, organitzades per tal de divulgar aquests valors ambientals, han estat coordinades per la Comissió Ambiental (CA), constituïda fa set anys, i de la qual formen part alumnes i professors. La CA ha dut a terme el disseny i la realització d'un Pla de Coherència Ambiental, a través del qual es pretén millorar el comportament de la comunitat escolar en relació a la utilització dels recursos materials i energètics, i millorar-ne l'eficiència del centre.


Algunes de les actuacions que ha dut a terme la CA fins ara són les següents: Auditoria Ambiental del centre, recollida, reciclatge i reutilització de paper, recollida de llaunes, de plàstics i de piles, campanya d'estalvi d'aigua, estudi de la contaminació acústica de l'exterior i de l'interior de l'institut, instal?lació d'aparcaments per a bicicletes, ajardinament del centre, elaboració d'unes propostes ambientals nadalenques, projecte d'ambientalització familiar.....

 

Activitats