Propostes  
  Experiències
 
 
 
 

 

 


IES JUNÍPER SERRA

 

 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER FER DE L’IES JUNÍPER SERRA, UN CENTRE MÉS RESPECTUÓS AMB EL MEDI


Des de fa uns anys, un grup de professores i professors, conscient de la problemàtica mediambiental que afecta el nostre entorn i, per extensió el nostre planeta, i conscients del paper que juga l’educació en el tema de creació d’hàbits saludables, amb el suport de l’equip directiu de l’institut i amb la col•laboració de grups d’alumnes, està duent a terme una sèrie d’activitats amb el doble objectiu de:

a) Promoure o augmentar la consciència mediambiental, mitjançant la divulgació i l’estudi dels diferents problemes que afectan la salut del medi. És tracta per tant del desenvolupament de la transversalitat del currículum que, cada cop més palesa el seu pes en l’educació integral de la persona.

 

b) Realitzar accions conduïdes a minvar les conseqüències mediambientals negatives de les activitats que es desenvolupen en el centre. En definitiva es tracta d’ambientalitzar el centre, de fer-lo més respectuós amb el medi.

Algunes de les accions o activitats que amb aquesta motivació s’han dut a terme, són:

a) Adquisició d’equips d’impressió i còpia que admetin paper reciclat, amb la qual cosa un elevat percentatge del paper que el centre adquireix és reciclat.


b) Organització per la recollida de tóners de fotocopiadores i cartutxos d’impressora usats.


c) Col•locació de contenidors de piles a diferents punts.


d) Col•locació de contenidors de llaunes a diferents punts.


e) Col•locació de contenidors de paper grans (de plàstic), en els indrets on més paper acaba la seva vida útil.


f) Organitzat per la persona responsable de la gestió del bar, disposició de contenidors per llençar separadament envasos de beguda de llauna , plàstic i brick.


g) Pintat de pissarres amb pintura antireflex, que permet treballar amb les persianes obertes i llum natural.


h) Juntament amb l’anterior, penjar cartellets a les aules que recorden que no sempre és necessari obrir els llums si s’obrin les persianes.


i) Col•locació a l’entrada de l’institut del “plafó verd”, tauler destinat a acollir informacions i treballs de l’alumnat que fan referència a temes de problemàtica o divulgació mediambiental.


j) Realització per part dels alumnes, en determinades assignatures, de treballs d’estudi dels problemes que les accions humanes creen al medi. Alguns d’ells s’exposen al plafó verd.


k) Disseny i construcció per part de l’alumnat, en l’assignatura de Tecnologia d’ESO, de contenidors de paper destinat al reciclatge, per a cada aula.


l) Formació d’un grup de voluntaris entre l’alumnat, que en temps d’esplai realitza tasques relacionades amb fer l’institut un centre més respectuós amb el medi (buidat de contenidors de paper, selecció de material escolar de rebuig …)


m) Organització de tallers relacionats amb la construcció d’objectes i jocs, a partir de materials de rebuig. Elaboració de paper reciclat.


n) Aparició en el full setmanal d’informació i opinió de l’institut “El Ginebró”, d’articles de temàtica ambiental.

 

 

Activitats