Propostes  
  Experiències
 
 
 
 

 

 


IES LLUCMAJOR

 

A l’inici dels curs 1997-98 sis professors formaren un grup de treball per tal d’analitzar la situació ambiental del centre encetant així una tasca que s’ha mantingut fins ara amb un professorat quasi bé estable.


El primer objectiu va esser comprovar, mitjançant l’aplicació d’una ecoauditoria, quins eren els paràmetres de sortida en els àmbits que considerarem prioritaris i que foren: paper, electricitat, calefacció, aigua i residus. Analitzant així mateix els diferents espais del centre: aules, departaments, administració, patis i bar.


El projecte havia de tenir un abast general pel que feia a la participació. Professorat, alumnat, pares i mares, personal d’administració, institucions,… tant en l’anàlisi com a les posteriors propostes d’actuació.


Els resultats de l’ecoauditoria es tabularen a final del curs i es va plantejar la feina de cara al futur amb mesures que havien de tenir resultats a curt, mitjà i llarg termini.


El treball més immediat va ser el control i reconducció del consum de paper pel que feia als aspectes quantitatius com qualitatius. Aquest ha estat el que millors resultats ha assolit, encara que amb dificultats.


Els projectes sobre residus encara que ha aconseguit algun resultat: grups de recollida per part del professorat i alumnat, tria selectiva d’envasos, ha topat amb grans dificultats a l’hora de reduir la producció.


La despesa elèctrica no representava nivells significatius i la seva solució depenia d’actuacions sobre l’estructura dels edificis que, a pesar d’un la d’actuació projectat se va ajornar degut a la previsió d’una reforma del propi institut.


La calefacció quedà sotmesa a les mateixes expectatives sobre tot pel que fa a l’aïllament tèrmic dels finestrals.

 

 

Activitats