Propostes  
Experiències
 
 
 
 

 

 


IES SON PACS

 

 

COORDINACIÓ AMBIENTAL DE L'IES SON PACSDurant el curs 2003-2004 es considera prioritari dissenyar i començar a aplicar un Pla d'ambientalització a l'IES Son Pacs. El disseny i l'aplicació d'aquest pla implicarà el desenvolupament de les quatre funcions que s'atribueixen a la coordinació ambiental(*), especialment els punts a), b) i c) i s'intentarà implicar qualque departament per poder dur a la pràctica el punt d).


En aquest sentit es va dissenyar un esborrany que es va presentar a Direcció i als companys/es de l'institut que, en qualque moment, s'interessaren per la coordinació ambiental d'enguany. A partir d'aquí, de l'experiència d'anys anteriors fruit del desenvolupament del programa músnoc i de les aportacions de diferents companys, s'elaborà el disseny definitiu.

 

(*)Segons Resolució del Conseller d'Educació i Cultura, de dia 3 d'abril de 2003

 

Activitats