Propostes  
Experiències
 
CEPA Llevant
 
 
 

 

 


CEPA LLEVANT (Manacor)

 

 

PROJECTE DE MEDIAMBIENTALITZACIÓ (2001-03)

Coordinador Ambiental: Antoni Vázquez

 

  El nostre centre escolar, situat a Manacor, no és el paradigma del que podríem considerar habitual dins el nostre sistema educatiu. Per començar és un centre d’adults, les nostres instal·lacions són deficients i tenim una taxa de professorat interí molt elevada, així i tot estem duent a terme un projecte de mediambientalització del centre bastant ambiciós que va sorgir d’un seminari de mediambientalització en el que participava més d’un seixanta per cent del claustre i que va durar dos anys (2001-2003). Algunes de les fites assolides per aquest són:

 

·      Realització d’una ecoauditora al centre.

·      Utilització quasi en un cent per cent de paper reciclat.

·      Fomentar la reutilització de paper.

·      Substitució del material d’oficina per d’altre que tingui alguns avantatges mediambientals.

·      Implantació del reciclatge del paper, envasos, llaunes, piles, tòners i cartutxos d’impressores.

·      Creació d’un punt verd d’informació mediambiental.

·      Elaboració de cartells per intentar reduir el consum d’aigua, electricitat i paper.

·      Sortides anuals al parc de tecnologies mediambientals de can Canut i a la incineradora.

·      Progressiva implantació d’un banc de llibres.

·      Participació en l’aposta, programa organitzat per l’ONG Amics de la terra.

·      Realització d’una xerrada damunt residus tòxics perillosos.

·      Organització d’un curs de compostatge.

·      Organització d’un curs de reciclatge domèstic.

·      Consolidació de la figura de coordinador mediambiental per tal de continuar amb les tasques iniciades pel seminari.

·      Informació de les nostres activitats a les fires en què el centre és present.

·      Assistència a les trobades per l’ambientalització de centres escolars, organitzades per Mallorca Recicla, fundació Deixalles i el Consell de Mallorca.

·      Participació a l’agenda local 21.

 

 

 

 

Activitats