Propostes  
Experiències
 
IES Son Rullan
 
 
 

 

 


IES SON RULLAN

 

 

 

            El curs 2004/5 vàrem constituir per primera vegada la nostra comissió d’ambientalització integrada per set professors/es del mateix centre de les àrees de tecnologia, física i química i francès, amb col·laboracions puntuals d’altres membres del professorat. El personal no docent també va intervenir a diferents aspectes.

 

         El primer objectiu proposat va ser la conscienciació a tota la comunitat educativa del consum sostenible dels diferents recursos materials i energètics dins el centre.  Com a conseqüència l’objectiu següent va ser tractar de reduir el consum de paper i d’energia.

 

         Els dimarts ens reuníemm i ens distribuiem les tasques per una millor assoliment dels nostres objectius.

 

Algunes de les activitats realitzades durant el curs acadèmic 2004/2005:

 

Període (curs 2004/05)

Classe

Descripció de l’activitat

Mes de Juny, dies 20 i 21

Tots els cursos de 1r i 2n d’E.S.O.

Taller de paper reciclat.

Mes d’Abril/Maig

2n A, nivell E.S.O.

Realització d’una maqueta amb material de rebuig.

Mes de Gener

Tots els cursos de 3r

Visita a la central de “Es Murterar”

 

            Tenim encara moltes coses per realitzar i millorar, però per ser el primer any, no ha estat malament, no?.