Propostes
 
 
 
 

 

 


I CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES

ESCOLARS DEL CEP DE PALMA

(enviat per correu electrònic el 12-02-04)

 

Benvolguts companys:

 

Des del Seminari d'Ambientalització de Centres Educatius del CEP de Palma, que existeix des del curs 2001-02, volem contactar amb vosaltres per tal de conèixer el funcionament del vostre centre en aquests aspectes mediambientals i fer-vos arribar una sèrie de noves en relació als temes que, tant durant els dos cursos anteriors com a l'actual, han estat els eixos vertebradors de la nostra feina:


A.- Coordinador Ambiental:

En relació a aquest tema voldríem saber si al vostre centre existeix un grup de Medi Ambient, tant si teniu Coordinador Ambiental com si no en teniu.

També voldríem saber si el Coordinador Ambiental té reducció horària i quina és.

Us informem que els propers 19 i 20 de febrer es celebren les III Jornades d'Ambientalització de Centres Escolars, organitzades per Mallorca Recicla, on el nostre Seminari hi participarà com a ponent. Us recomanem assistir-hi.

Us volem comentar que estem estudiant la possibilitat d'organitzar, al mes de maig, una Trobada de Coordinadors Ambientals, per tal de conèixer la feina que es fa a cada centre i unificar esforços i interessos de cara al pròxim curs. Ens agradaria conèixer si hi voldríeu participar.


B.- Bars dels centres educatius:

És un tema especialment important ja que enguany s'estan renovant moltes concessions. Aprofitem l'avinentesa per recordar-vos que és el Consell Escolar del centre el responsable de regular el que es ven en el bars dels instituts i en els menjadors escolars en funció d'uns criteris mediambientals, nutricionals...

  • Respecte d'això, en el Plec de Clàusules Tècniques del contracte administratiu especial del servei de menjadors i cafeteria de l'IES, hi trobem el punt 4.5: "A l'interior de les instal·lacions, el contractista ha d'estar subjecte a les normes de l'autoritat competent relatives a sanitat i al que estableix el reglament d'activitats molestes, malsanes, nocives i perilloses; el mateix que qualsevol altra matèria regulada i al REGLAMENT DE RÈGIM INTERN del centre". Si clicau aquí veureu l'annex A que acompaña el Plec de Clàusules Tècniques i Administratives (documents, aquests, que ha elaborat la Conselleria d'Educació i Cultura per a les adjudicacions de les concessions dels serveis de menjadors i cafeteries dels centres escolars) on s'indiquen les condicions particulars que han afegit diferents instituts per a la regulació dels seus serveis de cefeteria.
  • També com a referència, podeu clicar aquí per veure la circular que vàrem enviar el curs passat amb la proposta per a la gestió ambiental dels bars dels centres educatius juntament amb la resposta oficial a una sèrie de qüestions relacionades amb aquest tema que es varen plantejar des de l'IES Llucmajor a la Conselleria d'Educació i Cultura en relació a l'òrgan amb potestat per determinar els productes que es podien vendre als bars dels centres.

C.- Gestió de residus perillosos i especials:

En relació a aquest tema voldríem saber si al vostre centre us va arribar una enquesta sobre la producció de residus perillosos i especials, enviada per la Conselleria d'Educació a finals del curs 2001-02. Arrel de la realització d'aquella enquesta es va desenvolupar el "Pla de Gestió dels residus perillosos i especials dels centres educatius", que va ser presentat al més de març de l'any 2003.
També voldríem saber si coneixeu aquest pla i si l'aplicau al vostre centre o si heu pogut fer qualque tipus de gestió en relació amb aquest tipus de residus, ja que aquesta és una de les responsabilitats dels Coordinadors Ambientals


Si voleu més informació sobre el nostre seminari la podeu trobar a la nostra pagina web:

http://weib.caib.es/Programes/ambientalitzacio/index.htm

a la qual es pot accedir tant des de la WEIB com des de la pàgina web del CEP de Palma.

Voldríem poder comptar amb la vostra col·laboració. Qualsevol aportació per la vostra part serà ben rebuda. Quedam a la vostra disposició.

 

Palma, 12 de febrer de 2004

 

Ben cordialment

Els membres del Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma

 

 

Tornar