Propostes
 
 
 
 

 

 


IV CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES

ESCOLARS DEL CEP DE PALMA

 

Manteniment de la figura del Coordinador Ambiental als centres

públics de Primària i de Secundària per al nou curs 04/05

(enviat per correu electrònic el 25-06-04)

 

Benvolguts companys:

 

La Conselleria d'Educació ha elaborat unes noves instruccions per al desenvolupament del nou curs 04/05 en els centres de Primària i de Secundària (clicau damunt per baixar les instruccions).


Afortunadament, la figura del Coordinador Ambiental es manté i es contempla com a tal a l'apartat "Altres Coordinacions" d'aquestes instruccions. L'única diferència estriba en el fet de que al document dels centres de secundària s'especifica que (literalment) "als instituts d'educació secundària haurà d'existir un coordinador ambiental que tendrà les funcions .....", en canvi a les instruccions per als centres de primària es diu que "a les escoles d'educació infantil, als col·legis d'educació primària, i als col·legis d'educació infantil i primària, podrà existir un coordinador ambiental que tendrà les funcions...".

 

Els membres del Seminari d'Ambientalització de Centres Escolars del CEP de Palma creim que aquesta és una explèndida notícia, que ens permetrà continuar amb la tasca iniciada el darrer curs. Es tracta, doncs, de que cada un de vosaltres intenti reivindicar aquesta tasca de coordinació al seu centre per, entre tots, dur endavant l'ambientalizació escolar.

Palma, 25 de juny de 2004

 

Ben cordialment

Els membres del Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma

 

 

Tornar