Propostes
 
 
 
 

 

 


III CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES

ESCOLARS DEL CEP DE PALMA (06-07)

 

(enviat per correu electrònic el 17-04-07)

 

Benvolguts companys:

Des del Seminari d’Ambientalització de centres escolars (SACE) volem informar-vos d’una sèrie de qüestions:


1.- Proposta de reducció del consum energètic dels centres escolars públics de les Illes Balears


En relació a la proposta d’energia que va presentar SACE el juliol del 2005 a les Conselleries d'Educació i Cultura, Medi Ambient i Comerç, Indústria i Energia per tal de reduir el consum energètic dels centres escolars, vos informam de que avui matí el coordinador del SACE, en Josep Antoni Casas, i na Catalina Ramis, s'han reunit amb n'Andreu Obrador, gerent de l'IBISEC, i el Cap d'instal·lacions, el Sr, Lluís Sanchís, i els han informat que estan redactant en aquests moments el plec de condicions tècniques per a una convocatòria pública per a instal·lar a 10 centres escolars un sistema d'energia fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica de entre 25 a 100 Kilowats-hora, la qual cosa incrementa en més d'un 200% el sol·licitat pel SACE.


Aquests 10 centres escolars seran centres de secundària donat que la Conselleria d'Educació no té competències sobre lels espais dels col·legis d'educació infantil i primària (que son competència dels Ajuntaments) i en aquesta primera convocatòria s'han seleccionat els que depenen directament d'aquesta Conselleria.


El sistema que s'utilitzarà serà el "renting", és a dir, es "lloguen" espais (terrats) del centre escolar per a que les empreses privades interessades puguin fer les instal·lacions fotovoltaiques al seu càrrec a canvi de pagar al centre escolar un percentatge dels seus ingressos anuals resultat de la venda de l'electricitat produïda per la instal·lació a GESA.


Des del SACE hem sol·licitat que al manco el centre rebés el 20% dels ingressos anuals, però probablement aquests ingressos es reduiran a un 10%. De totes formes, si tenim en compte que la instal·lació serà d'un mínim de 25 Kw·h (i fins a un màxim de 100 Kw.h), el resultat final suposari un increment del 5% en relació al que el SACE va sol·licitar a la seva proposta (instal·lacions de 10 Kw·h).


El que si aconseguiriem, independentment dels ingressos econòmics que podrien rebre els centres, és: reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera, incrementar el percentatge d'electricitat neta de la xarxa elèctrica (és a dir produïda a partir d'energies renovables), posar a l'abast dels nostres alumnes i de tota la comunitat educativa una instal·lació fotovoltàica, donar a conèixer els seus avantatges... i en definitiva ser coherents a l'hora de fer educació ambiental i ambientalitzar el centre escolar.


També ens han garantit que encara que hi hagués un canvi de govern, el projecte es duria endavant donat que el cap d'instal·lacions, el Sr. Lluís Sanchís, que està fent totes les gestions tècniques per poder treure la convocatòria pública i tirar-ho endavant, seguiria ocupant el seu lloc de feina.


En quan tinguem més notícies vos les farem arribar.


2.- IV Trobada de Coordinadors/es Ambientals


Vos record que el proper dia 7 de maig es durà a terme al Centre de Professorat de Palma la "IV Trobada de Coordinadors/es Ambientals" que organitza aquest Centre de Professorat en col·laboració amb el Seminari d'Ambientalització de Centres Escolars (SACE).


La finalitat d’aquesta trobada és la de reunir el major nombre de coordinadors ambientals amb la finalitat de crear un espai de discussió i d’intercanvi d’experiències i maneres de fer i d’actuar, per aquesta raó s’ha reservat el matí per presentar informacions i experiències que es duen a terme als centres escolars i l'horabaixa per intercanviar opinions entre els assistents sobre: "Què pot fer el coordinador Ambiental per reduir el consum energètic del centre?".


Durant el descans s'exposaran cartells, materials… sobre experiències d’ambientalització realitzades a diferents centres escolars. Si estau interessats en mostrar alguna experiència en forma de cartells o bé voleu portar materials… vos haurieu de posar en contacte amb na Catalina Ramis, assessora de formació del CEP de Palma (telèfon: 971420748 o e-mail: cataramis@educacio.caib.es), per tal de gestionar-ho.


Esperam la teva assistència a una trobada que s'ha creat exclusívament per a la gent que impulsa l'ambientalització dels centres escolars. El termini d'inscripció finalitza el dia 24 d’abril.

 

Palma, 17 d'abril de 2007

Ben cordialment

 

Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma (SACE)

 

 

 

 

Tornar