Propostes
 
 
 
 

 

 


III CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES ESCOLARS DEL CEP DE PALMA (07-08)

 

EL COORDINADOR/A AMBIENTAL

 

(enviat per correu electrònic el 19-06-08)

 

Benvolguts companys/es:


Aquesta circular és per aclarar la confusió creada en relació a la figura del Coordinador Ambiental de centres d'educació infantil i primària i de secundària donat que a les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres escolars públics (CEIP i IES) de les Illes Balears pel proper curs escolar (2008-09) i concretament en el seu apartat 4.13 no apareixia la figura del Coordinador Ambiental.


Davant aquesta situació els membres del SACE es van posar en contacte amb els responsables d'aquesta situació per aclarar-la i reevindicar aquesta figura. La resposta per part de l'administració ha estat molt bona. El dimarts matí el Director General d'Innovació i Formació del Professorat ens va assegurar que enviara una nota interna al DG de Planificació i Centres per sol•licitar la inclusió, nòvament, de la figura del Coordinador Ambiental amb entitat pròpia i les seves funcions tal com van aparèixer a les instruccions pel curs 07-08, amb la qual cosa aquesta figura es tornaria a incloure dintre de l'apartat 4.13 (Altres Coordinacions) de les instruccions.


El que no sabem és si des de Planificació i Centres trauran unes noves instruccions rectificades o no, encara que això no afectaria a la seva vigència. Si no les traguessin (encara que des d'aquesta direcció general ens van assegurar que no hi havia cap problema per fer la rectificació) el Director General d'Innovació i Formació Permanent del Professorat ens ha assegurat que, enviaria una nota aclaratòria als centres per informar de la seva vigència en el proper curs escolar; però com ja sabem que aquestes qüestions burocràtiques poden dur el seu temps i mentre, als centres, estau fent l’elecció de grups i repartiment d'hores, hem trobat convenient enviar-vos aquesta circular per aclarir la situació. Si teniu qualsevol dubte al respecte podeu telefonar a la Direcció General d'Innovació i Formació Permanent del Professorat (971176500).

Fins ara el coordinador ambiental tenia una reducció horària d'hores lectives, però a les instruccions pel proper curs escolar la s'indica que "la reducció horària per a les coordinacions no tindrà que ser obligatòriament d'hores lectives". La nostra proposta és que reivindiqueu al vostre centre la figura del Coordinador Ambiental amb reducció d'hores lectives.

RECORDAU: pel proper curs escolar 08-09, és possible comptar amb la figura del Coordinador Ambiental, per tant no dubteu en sol•licitar a l'equip directiu la continuïtat d'aquesta figura en el vostre centre. Perquè la crisi ambiental actual exigeix respostes clares i efectives quant a gestió i conscienciació de la ciutadania des de tots els àmbits però principalment des de l’administració. L’administració ha de marcar les pautes, les directives, ha d’oferir recursos per resoldre aquest problema i ha de treballar des de l’escola educant als futurs gestors

Hem de deixar de parlar del que s’hauria de fer, per fer-ho ja. Ara està a les nostres mans posar les eines i els recursos necessaris per a que des de l’escola no només s’ensenyi el que s’ha de fer per fer front al canvi climàtic, o per fer front al problema de la manca de recursos, o a la desigualtat social… és l’hora d’actuar. I la figura del Coordinador Ambiental (amb ENTITAT PRÒPIA) és l’agent que per si mateix representa aquesta realitat i que ha de fer comprendre a la comunitat escolar que aquest problema és prou important, i que només es resol si cada individu i entitat agafa la seva responsabilitat. Com podem ensenyar al currículum escolar que hem de reduir el consum de recursos i la generació dels residus si després a l’escola el que veuen els nostres alumnes es que el llum sempre està obert, no utilitzam paper reciclat, els residus perillos es tiren als fems i tots els residus van a la mateixa paperera? És possible que ens creguin???? En aquests moments la persona que regula, o al manco fa feina en aquesta línia, és el Coordinador Ambiental amb la Comissió Ambiental i el recolzament de l’administració.
 

Palma, 19 de juny de 2008

Ben cordialment

 

Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma (SACE)

 

Tornar