-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística
---

 
Racó del CCNL Bibliografia bàsica
 

ARACIL, Lluís V. (1982), Papers de sociolingüística, La Magrana, Barcelona.

_ (1983), Dir la realitat, Ed. Països Catalans, Barcelona.

BASTARDAS, Albert (1996), Ecologia de les llengües. Medi, contactes i dinàmica sociolingüística, Biblioteca Universitària, Proa, Barcelona.

FUSTER, Joan (1981), Ara o mai, Eliseu Climent, València.

JOAN, Benet (1996), Les normalitacions reeixides, Oikos-Tau, Vilassar de Mar.

JUNYENT, Carme (1998), Contra la planificació. Una proposta ecolingüística, Empúries, Barcelona.

_ (1999), La diversitat lingüística, Octaedro, Barcelona.

MELIÀ, Joan (1997), La llengua dels joves, Universitat de les Illes Balears, Palma.

MOLLÀ, Toni (ed.), (1977), Política i planificació lingüístiques, Bromera.

NINYOLES, Rafael L. (1989), Estructura social i política lingüística, Bromera, Alzira.

PITARCH, Vicent (1996), Control lingüístic o caos, Bromera, Alzira.

SERRANO, Sebastià (1980), Signes, llengua i cultura. Cap a una epistemologia del silenci, Edicions 62, Barcelona.

SOLÉ I CAMARDONS, Jordi (2001), El políedre sociolingüístic. Una iniciació a la sociolingüística del conflicte, Eliseu Climent, València.

TUSON, Jesús (1988), Mal de llengües, Empúries, Barcelona.

WEINREICH, Uriel (1953), Llengües en contacte, Edicions Bromera, Alzira, 1996

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-