-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Pla d'acolliment lingüístic i cultural
---

 

- ESAIT

 

ESAIT - Equip de suport a l'alumnat d'incorporació tardana

Qui som?

Un equip de treball que pertany al Servei d'Ensenyament del Català (Direcció General d'Administració i d'Inspecció Educativa) per assessorar els Instituts d'Educació Secundària i donar suport a l' d'alumnat d'incorporació tardana en l'adquisició de competències lingüístiques i comunicatives bàsiques des d'una perspectiva intercultural.

Contactes

Coordinació:
Felip Munar i Munar
Guillem Fiol Tomàs
Telf. 971 176506
Fax: 971 177531

Menorca:
Francesc Florit Nin (equip EINA)
E-mail:
Telf.

Eivissa i Formentera:
Iolanda Bonet Marí
E-mail: ibonet@educacio.caib.es
Telf. 650975986

Funcions

  • Col·laborar amb el professorat en el desenvolupament dels programes d'acolliment lingúístic i cultural.

  • Assessorar el professorat en matèria de didàctica de segones llengües.

  • Donar suport a l'alumnat immigrant escolaritzat a IES.

  • Facilitar l'acollida de l'alumnat estranger quan arribi al centre en circumstàncies no habituals.

  • Contribuir a l'intercanvi d'experiències intercentres.

  • Elaborar, recollir i difondre materials i recursos didàctics.

Formulari sol·licitudFormulari electrònic de sol·licitud d'intervenció de l'ESAIT

Full sol·licitud Model de sol·licitud d'intervenció de l'ESAIT (emplenar i enviar per FAX o E-mail)

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-