Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 10  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

LLENGUA CATALANA Nivell Llindar 1

Autoria:

Dolors Badia

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial ISBN Adreça Telèfon/Fax
L’Àlber S. L. 84-88887132 A. Correu 366
08500 Vic
Tf./Fax 938892634

Característiques:

Primer manual d’una sèrie de tres que va acompanyat d’un disquet d’ús individual que té dues funcions: la primera, reprendre i ampliar els continguts de molts d’exercicis; la segona, consultar el solucionari de tots els exercicis.

La finalitat és sistematitzar i treballar d’una manera clara, senzilla i amena la gramàtica i el vocabulari elementals.

Destinataris:

Alumnat que s’inicia en el coneixement de la llengua catalana Nivell
1

Resum:

El llibre té quinze unitats temàtiques. El text inicial de cada unitat presenta els aspectes lèxics, morfològics o sintàctics que es volen treballar. El segueixen exercicis per practicar-los i quadres que contenen resums gramaticals. Quasi tots els exercicis són tancats i, per tant, autocorrectius.

Unitats didàctiques:

Presentacions

De què fas?

Activitats quotidianes

La casa

La família

On són les claus?

Els amics del Rafel

El cap de setmana

Conversa telefònica

Al restaurant

I a tu, què t’agrada?

La Tina s’avorreix

Història de la meva vida

Què t’ha passat?

On anirem?