Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 12  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

EL MEU ÀLBUM

Autoria: R. Boixaderas
Elisenda Puig

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial ISBN Adreça Telèfon/Fax
Eumo Editorial 84-9766-018-8 Plaça Miquel de Clariana,3
08500 Vic
Tf. 938892818
Fax 938893541

Característiques:

Llibret - quadern pensat per aprendre a parlar en català.

Guia didàctica amb orientacions per al professorat.

Destinataris: Ajuda, per aprendre català per a nins, nines i adults acabats d’arribar a la nostra CA. Nivell
1, 2

Resum:

Aquesta proposta es basa en diverses tendències actuals, en el camp de la didàctica de segones i terceres llengües, que fan èmfasi en la necessitat de reconèixer els aspectes afectius que intervenen en el procés d’ensenyament - aprenentatge.

Consta de dues parts:

  • Quadern autobiogràfic.
  • Inventari de paraules i frases.