Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 14  

Area:

Llengua Catalana i Ciències Naturals

Títol:

ELS ALIMENTS

Autoria: Isabel M. Comes Cantallops
Joana Crespí Serra
Leonor M. Crespí Tous
Francisca M. Solivelles Morro
Antònia M. Vicens Cerdà

A on el podem trobar?

Lloc Adreça Telèfon

CEP d’Inca

   

Característiques:

Amb aquest treball les autores pretenen:

Que l’alumnat pugui aprendre formes i construccions pròpies del català al mateix temps que va adquirint coneixements d’altres àrees.

Aprendre el vocabulari d’ús més quotidià d’acord amb els diferents blocs temàtics que proposam i que són propers a ells.

Millorar el nivell de correcció gramatical dels alumnes amb especial atenció a les formes i construccions que els poden ser més pròximes.

Assegurar el lligam entre l’aprenentatge de la llengua catalana i l’entorn social.

Destinataris:

Alumnat dels tallers de llengua i cultura o Aula d’acollida amb un cert domini de les àrees instrumentals en la seva llengua materna.

Nivell
1
Resum: Quadern per a l’alumnat en el qual es treballen, bàsicament, els aspectes següents:
Vocabulari
Accions
Unitats de pes: quilo, mig quilo, quart de quilo, grams.
Classificacions: mig /sencer, cuit/cru.
Origen: animal/vegetal/mineral fruita/verdura/llegums, carn/peix/lactis.
Colors, mida, numerals, quantitat, formes, textures, gust.
Estructura de les frases: SN + v. ésser +adj.
SN + v. predicatiu + O.D.
Hi ha: quants? què?
Llocs on guardar els aliments, on comprar-los, on transportar-los.
Persones que venen.
Verbs en passat: imperfet , pretèrit indefinit i forma perifràstica.
Temporitzadors: ahir, ara, fa una estona.
Sense / amb (pell).
Dotzena / mitja dotzena
Articles determinats.
Forma pronominal.
Diàleg oral entre comprador i venedor.
Preguntes d’ubicació.
Matí, tarda, nit.
Àpats: berenar, dinar i sopar.