Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 16  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

ANSA PER ANSA

Autoria:

Elisabet Abeyà i altres.

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial ISBN Adreça Telèfon/Fax
Editorial Moll 84-273-0731-40 Torre de l’Amor, 4.
07001- Palma de Mallorca
 

Característiques:

La primera indicació que ha de tenir en compte el docent que treballa l’Ansa per ansa és que ha de llegir amb molta d’atenció la guia didàctica. Els exercicis dels llibres de l’alumne, sense la guia, no tenen gaire valor. Si s’usen de manera imposant o coercitiva poden, com qualsevol altre llibre d’exercicis, produir uns efectes contraris als desitjats.

Destinataris: Alumnat que no ha estat mai escolaritzat i ha de seguir el procés de lectoescriptura. Nivell
0

Resum:

Ansa per ansa consta de:

Tres volums d’exercicis per als alumnes:

- 1r. De color groc, comprèn les lletres p ,s, n, t, m, l, d.

- 2n. De color blau, comprèn les lletres c, q, r, b, ll, v, ny.

- 3r. De color vermell, comprèn les lletres f, g, ç, ce, ci, z, j (ge, gi), x i exercicis finals.

Tres sobres annexos a cada volum, amb cartolines amb les paraules manuscrites i els dibuixos treballats.

Una guia didàctica.