Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 17  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

DE MICA EN MICA

Autoria: Ramon Bassa
Aina Bonner (il·lustracions)

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial ISBN Adreça Telèfon/Fax
Editorial Moll 84-273-0290-8 Torre de l’amor,4.

07001 Palma de Mallorca
 

Característiques:

Col·lecció de 20 llibrets

Destinataris:

Alumnat no - catalanoparlant que té un cert domini de lecto - escriptura amb la seva llengua materna.

Nivell

2

Resum:

A cada llibret hi ha un conte a on s’hi poden treballar unes lletres determinades.

Els continguts de cada conte són els següents:

Pus sopa. (p, s)

Ses ones. (n, s - p)

En Toni i es patinet. (t – m)

S’estel. (l, i repàs de s –t - n)

En Daniel, s’indi. (d)

En Puc, es ca. (ca - co - cu)

Ses mosques. (que- qui)

Sa rata Ruca. (r-, rr )

Ses caretes. (-r-)

A la mar. (r, rr, -r)

Es padrí Biel. (b)

Es nanet de s’estrella. (ll)

S’avioneta. (v)

Sa fira. (ny, f)

Es conte de sa formiga. (ga – go -gu, gue, gui)

Cançons i endevinalles. (ç, ce-ci, ss)

Feim coses. (s, z)

Jugam i menjam. (ja, ju, jo- gi, ge)

Es cinc moixets. (per, ix, tx, ig)

Na Magraneta. Un llibret de repàs