Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 19  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

OLIVIA

Autoria:

Dolors Badia i Montserrat Vilà

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial ISBN Adreça Telèfon/Fax
Barcelona, 1992      

Característiques:

Capsa groga que conté set jocs didàctics diferents.

Sembla ser que l’edició està exhaurida, però la podem trobar a molts de centres.

Destinataris: Aprenents del català com a segona llengua. Nivell
1 i 2

Resum:

De tots els jocs que presenta Olívia, són principalment útils els quintos, tant el de noms com el d’accions per treballar vocabulari. Les cartes de personatges són especialment útils per treballar els diferents trets de les persones i la descripció.

Els altres jocs requereixen uns coneixements del català que difícilment trobarem en el nostre alumnat d’Educació Compensatòria.