Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 3  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

VOCABULARI BÀSIC EN IMATGES

Autoria: Remei Cuixart
Maria Puig
Jordi Vinyes.

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial

ISBN

Adreça

Telèfon/Fax

ESAIT

   

971 177515

Característiques:

Material auxiliar que consisteix en una col·lecció de làmines que tenen com a finalitat oferir imatges de diversos centres d’interès i que seran la base perquè l’alumnat pugui realitzar frases, diàlegs i explicacions.

Destinataris: Alumnat nouvingut que no té com a llengua pròpia el català.

Nivell

0

Resum:

El treball consisteix en:

  • Una col·lecció de 46 làmines que corresponen a diversos centres d’interès.
  • Un vocabulari bàsic de cada una de les làmines.
  • Llista d’uns quants verbs que poden ésser introduïts amb les làmines i la conjugació corresponent.
  • Principals verbs bàsics.
  • Estructures bàsiques (demostratives; de presència; per dir el nom; possessives; de situació; descriptives; quantitatives; temporals; comparatives; per preguntar i dir l’hora; per manar o sol·licitar alguna cosa o per expressar un desig; d’acció; de companyia, d’instrument, de mitjà i de matèria; per dir el temps que fa; de direcció; de causa, finalitat, destinació; narratives; d’obligació, necessitat.)
  • Els autors expliquen que no han inclòs en aquest vocabulari bàsic les diferents variants dialectals ni les variants possibles de totes les estructures. Confien al bon criteri del docent la selecció, ordenació i programació més adequades, segons el perfil de l’alumnat al qual vagin adreçades.