Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 4  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

DIC. Llengua catalana per a alumnes no - catalanoparlants.

Autoria:

Joana Lladó, M. Lourdes Arbona, Felip Munar, M. Magdalena Pons, Antònia Pons.

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial ISBN Adreça Telèfon/Fax

Editorial Moll i Govern de les Illes Balears.

84-273-0820-5

Torre de l’Amor, 4. 07001- Palma de Mallorca

 

Característiques:

Materials per a desenvolupar l’expressió oral. Assolir el domini de la llengua escrita no és un objectiu d’aquest material. Quan s’utilitza és com a suport i com a eina per a realitzar les activitats que es proposen.

Destinataris:

Alumnat que ja té assumides en la seva llengua les competències comunicatives.

Nivell
1

Resum:

El material consta de:

- Llibre de l’alumne organitzat entorn de vuit temes, propers al món individual i escolar dels infants i de cada un d’aquests temes s’han desenvolupat vuit unitats o sessions com a eina de feina.

- Carpeta d’activitats complementàries: fulls per fer activitats complementàries orals, generalment en grup.

- Disc compacte: conté enregistrats un total de 72 textos de complexitat progressiva.

- Guia didàctica amb un resum de les funcions comunicatives que s’han treballat, una relació de propostes addicionals per completar o orientar les activitats que conformen les sessions de feina, els textos dels enregistraments i un gràfic resum de les activitats corresponents a cada un dels temes.

Comprèn els blocs temàtics següents:

Informació personal.

Ensenyament.

Activitats quotidianes.

Trets físics i anímics.

Comprar, menjar i beure.

Activitats de temps lliure.

Família, excursions i colònies.