Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 5  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

HOLA!

Autoria: R. Boixaderas
M. Majó
J. M. Roquer

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial ISBN Adreça Telèfon/Fax
Eumo Editorial Llibre:
84-7602-386-3

Guia:
84-7602-387-1
Plaça Miquel de Clariana,3

08500 Vic
Tf. 938892818

Fax 938893541
Característiques: L’objectiu d’aquest projecte és que l’alumnat pugui aprendre la llengua, els trets culturals i els costums de Catalunya.

Consta de:

 • Llibre de l’alumne.
 • Guia didàctica.
 • Destinataris: Alumnat nouvingut de 10 a 15 anys que ja té un cert domini de la lectoescriptura. Nivell
  1

  Resum:

  Partint de les estructures de comunicació oral més senzilles i necessàries, es pretén que els alumnes siguin capaços , un cop acabat el llibre, de comprendre i expressar-se bé i, fins i tot, de redactar petits textos.

  Tracta devuit temes que es troben inclosos dins quatre blocs temàtics generals:

 • Jo i l’escola.
 • A casa.
 • El carrer.
 • El país.