Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 6  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

XARXA Llengua catalana 1 (per a no - catalanoparlants)

Autoria:

Carme Bennàssar, Joana Lladó, Carme Sánchez, Margarida Torres.

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial

ISBN

Adreça

Telèfon/Fax

Editorial Moll i Obra Cultural Balear.   Torre de l’Amor, 4. 07001 - Palma de Mallorca  

Característiques:

Materials per desenvolupar l’expressió oral. Assolir el domini de la llengua escrita no és un objectiu d’aquest material, quan s’utilitza, és com a suport i com a eina per a realitzar les activitats que es proposen.

Destinataris:

Alumnat que ja té assumides en la seva llengua les competències comunicatives.

Nivell

1

Resum:

El material consta de:

- Llibre de l’alumne organitzat entorn de vuit temes, propers al món individual i escolar dels infants i de cada un d’aquests temes s’han desenvolupat vuit unitats o sessions i com a eina de feina.

- Guia didàctica amb un resum de les funcions comunicatives que s’han treballat, una relació de propostes addicionals per completar o orientar les activitats que conformen les sessions de feina, els textos dels enregistraments i un gràfic resum de les activitats corresponents a cada un dels temes.

Comprèn quatre blocs temàtics:

Informació personal.

Ensenyament.

Activitats quotidianes.

Trets físics i anímics.

Comprar, menjar i beure.

Activitats de temps lliure.

Família, excursions i colònies.

La casa i el lloc de residència.