Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 7  

Àrea: Llengua Catalana

Títol:

LLANÇA-T’HI, a parlar en català

Autoria:

Antònia Santandreu Servera i Francesca Cabot Clar

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial ISBN Adreça Telèfon/Fax
COFUC   CAIB  

Característiques:

Llibre de text que va acompanyat d’un CD i que consta de 40 unitats didàctiques que treballen les estructures lingüístiques necessàries per aconseguir una competència oral del català.

Destinataris: Alumnat nouvingut que ja porta uns anys vivint a la nostra CA i que per tant, ja té un cert domini de la llengua catalana. Nivell
1

Resum:

Les unitats didàctiques són les següents:

1. Aquí és ca nostra i ca vostra!

2. Bon dia!

3. Com estàs? Bé, gràcies

4. Com és? Com són?

5. La família


6. Tothom demana!

7. M’agrada... no m’agrada

8. Massa ordres!

9. El dia

10. Què faig avui?

11. La mestra

12. Els exàmens

13. Les colònies

14. Ara ve Nadal

15. Comptam amb el cos

16. El cos

17. Les vocals

18. Relaxació

19. A desset és Sant Antoni

20. Els vestits
21. El cap

22. Qui fa què?

23. Cap, gaire i gens de...

24. La llista

25. Anam al mercat

26. El restaurant

27. Vénen visites

28. Surten els comptes?

29. Carnestoltes

30. El metge

31. Formentera

32. Eivissa

33. Menorca

34. Mallorca

35. La premsa

36. El temps

37. No estàs tot sol

38. Pasqua

39. El meu país

40. Països catalans