Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 9  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

CATALÀ BÀSIC. Iniciació a la llengua oral

Autoria:

Núria Bastons Vilallonga

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial

ISBN

Adreça

Telèfon/Fax

Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya   Passatge de la Banca, 1-3

08002-Barcelona
 

Característiques:

És un recull d'activitats orals adreçat a alumnes immigrants adults que necessiten uns coneixements lingüístics mínims per poder desenvolupar-se en la societat que els acull.

Destinataris:

Alumnat del taller de llengua i cultura que ha estat poc o gens escolaritzat en el seu país.

Nivell
0

Resum:

El material s'articula en cinc unitats que inclouen diferents activitats de comprensió i expressió oral, i unes fitxes amb imatges de suport. També hi ha propostes de lectoescriptura funcional per reconèixer paraules clau. Aquest material està presentat en una carpeta que inclou els cinc dossiers i un casset.

Comprèn les unitats següents:

Unitat 1. Àrea temàtica: domini de la llengua

Unitat 2. Àrea temàtica: identificació personal

Unitat 3. Àrea temàtica: informació personal

Unitat 4. Àrea temàtica: activitats i relacions professionals

Unitat 5. Àrea temàtica: compres