Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Programes educatius > Pla d'acolliment lingüístic i cultural


- Fitxa 9  

Àrea:

Llengua Catalana

Títol:

MANUAL DE LA LLENGUA I CULTURA PER A IMMIGRANTS

Autoria:

Pilar Castillo i altres.

A on el podem trobar?

Lloc/Editorial ISBN Adreça Telèfon/Fax
Ed. Càritas Espanyola, Madrid. 84-920386-8-3 San Bernardo, 99 bis

28015 Madrid
91 4441000
Característiques: Material elaborat per a immigrants adults, analfabets en la segona llengua i amb pocs o nuls coneixements de la llengua vernacla.

Podem trobar aquest material en versió catalana i castellana.

Destinataris:

Persones adultes estrangeres.

Alumnat del taller de llengua i cultura que ha estat poc o gens escolaritzat en el seu país.

Nivell
0

Resum:

El treball s’organitza en dues parts:

El llibre de l’alumne, que consta d’un llibre d’introducció a la comunicació oral i a la lectoescriptura que recull totes les làmines i els continguts treballats a classe.

El llibre del professor que consta: d’una carpeta amb orientacions i materials complementaris. Aquest llibre inclou totes les activitats proposades a cada tema i totes les làmines a treballar amb orientacions per a la seva presentació i desenvolupament.

Tracta els blocs temàtics següents:

  • La presentació.
  • Les compres.
  • La casa.
  • La salut.
  • Els horaris.
  • La ciutat.
  • El treball.
  • Propostes d’intercanvi.
  • Annexos.