-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2010-2011
---

-Educació per a la ciutadania

>> Programa VACANCES ESCOLARS 2011
  S’ha obert la convocatòria d’ajudes per participar en l’activitat de Vacances Escolars 2011.
Adreçat a l’alumnat de tercer cicle de primària.
Es convoquen un total de 200 places.
El programa consisteix en una estada de sis dies a la pròpia illa o illa diferent i té per objectiu desenvolupar actituds de convivència, de respecte pel medi ambient i d’autonomia personal i grupal on s’uneixen el descans i les activitats d’oci de l’alumnat.
---
Documentació Documentació:
  PDF Llista provisional d'admesos i no admesos al programa Vacances Escolars 2011 NOVETAT

PDF BOIB núm. 75 de 21 de maig de 2011
PDF Informació
WORD Sol·licitud
Termini Termini: 30 de maig de 2011

---

>> PROGRAMA A CENTRES ESCOLARS DE LA DG DE PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES DEL MINISTERI DE L'INTERIOR
  La direcció general de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de Cultura, com a complement al programa d’Educació per a la Prevenció en Centres Escolars, ofereix una pàgina web amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament d’una cultura social preventiva en relació als distints riscs en els que es pugui veure involucrat l’alumnat. Està adreçada principalment a l’alumnat a partir dels 9 anys, però també al professorat i als pares.
Aquest programa està inclòs dins el marc de l’Educació per a la Prevenció i Ofereixen una web infantil, adreçada a l’alumnat a partir del 9 anys, amb els objectius d’introduir conceptes relacionats amb el desenvolupament d’actituds generals d’autoprotecció davant els riscs en els que es puguin veure involucrats, que sigui un espai d’informació, d’intercanvi d’idees i de participació entre la població escolar i de promoure valors com la autoprotecció i la solidaritat amb la finalitat d’aconseguir una societat més segura.
---
Documentació Documentació:
  WWW Pàgina web
Termini Termini: curs 2010-2011

---

>> PLAN CONTIGO
  El Ministeri de l’Interior, a través de les forces i cossos de seguretat de l’Estat ha inclòs, dins el marc del Pla Director per a la Convivència i Millora de la Seguretat Escolar, el PROGRAMA “PLAN CONTIGO”. Està orientat a promoure la protecció dels adolescents i procurar la prevenció davant possibles delictes i oferir respostes a qüestions relacionades amb la seguretat en el seu entorn i centres educatius. Per a tal efecte, s’ha posat en funcionament un nou espai de comunicació amb els joves.
---
Documentació Documentació:
  WWW Pàgina web
Termini Termini: curs 2010-2011

---

>> TALLERS INTERCULTURALS
  La Conselleria d’Educació i Cultura, davant la diversitat cultural que conforma la societat i, en concret, els centres educatius, du a terme el programa PAIRE (Programa d’Acollida, Integració i Reforç Educatiu), destinat a l’alumnat immigrant i a la comunitat educativa que l’acull, amb la finalitat de fomentar l’educació intercultural i potenciar la integració social. Una de les accions de l’esmentat programa són els TALLERS INTERCULTURALS, que el Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat posa a l’abast dels centres educatius per tal d’apropar l’alumnat a manifestacions culturals d’altres països i a les que conformen la nostra pròpia identitat.
---
Documentació Documentació:
  WWW Pàgina al WEIB
Termini Termini: 22 d'octubre de 2010

---

>> EDUCACIÓ PER A LA PAU I NO-VIOLÈNCIA
  La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat i l’associació Drets Humans de Mallorca, amb motiu de celebrar, dia 28 de gener de 2011, la Diada Escolar de la No-Violència i la Pau, i amb l’objectiu de fomentar l’educació per a la pau i els valors de la convivència i la interculturalitat, posen a disposició dels centres educatius uns materials relacionats amb aquesta temàtica, que inclouen propostes pedagògiques que conviden a la reflexió i a la implicació. Es tracta d’un material adreçat a l’alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r d’ESO.
---
Documentació Documentació:
  PDF Presentació DENIP 2011
PDF Observacions per al professorat
PDF Cançoner
PDF Unitat didàctica
Termini Diada Escolar: 28 de gener de 2011

---

>> SESSIONS EDUCATIVES I MATERIALS PER TREBALLAR LA DIVERSITAT AFECTIVA I SEXUAL
  L’associació Ben Amics, que treballa pels drets de les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, posa a disposició dels centres educatius, pares/mares i personal docent unes sessions educatives i material de suport per treballar les actituds de respecte cap a la diversitat afectiva i sexual. Podreu trobar els materials al weib a l’apartat de recursos i a la biblioteca del Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat.
---
Documentació Documentació:
  PDF Informació
WWW Materials al WEIB
Termini Termini: curs 2010-2011

---

>> Programa ESCOLES SENSE RACISME, ESCOLES PER LA PAU I EL DESENVOLUPAMENT
  La realitat de la societat balear ha sofert importants canvis en els darrers anys. A les nostres illes hi conviuen més de 150 nacionalitats diferents, cadascuna amb les seves peculiaritats i els seus trets culturals específics, alhora que distints dels de la nostra pròpia cultura. La situació d’aquestes persones també és dispar i també es fa necessari conèixer les causes que originen el seu desplaçament cap a altres països, així com conèixer quins factor originen les desigualtats al món. Afrontar el repte d’aprendre a conviure en la diferència i conèixer la realitat d’altres països i entorns, és una feina de totes i tots, també dels centres educatius, on aquesta nova realitat social s’hi reprodueix.
La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat i Assemblea de Cooperació per la Pau – Illes Balears ofereixen al professorat i alumnat de primària i secundària la possibilitat de participar en el programa Escoles Sense Racisme, Escoles per la Pau i el Desenvolupament (ESR, EPD).

---
Documentació Documentació:
  La ONGD Assemblea de Cooperació per la Pau – Illes Balears (ACPP - IB) desenvolupa accions de sensibilització que complementen la feina de cooperació internacional que portem a terme als països del Sud.
Aquest semestre. aquest ONGD promociona el projecte
Àfrica, un continent d’històries amb la finalitat de fomentar la participació de la ciutadania en la construcció de una visió més diversa del continent africà.
En el marc d’aquest projecte us convidem a participar al
CONCURS DE RELATS CURTS “ÀFRICA, UN CONTINENT D’HISTÒRIES” que té com objectiu promoure que la ciutadania de Mallorca s’interessi pel continent Africà i conegui els seus matisos i les seves riqueses a través de la creació de relats curts.
PDF Bases NOU

PDF Informació del programa
PDF Descripció de la convocatòria
WORD Full de sol·licitud
WORD Full d'avaluació
- Activitats per a tots els nivells:
PDF Manifest ESR, EPD
PDF Placa ESR, EPD
- Activitats per a lnfantil:
PDF Per un món de colors
- Activitats per a primària i secundària:
PDF Teatre Fòrum
PDF El Sud al Cinema
- Activitats per a secundària:
PDF De Professió Ciutadans
Termini Termini: 19 de novembre de 2010

---

>> Projecte educatiu DUCENDO
  La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, juntament amb el Centre Penitenciari de Mallorca, durà a terme durant el curs 2010-2011 el projecte educatiu DUCENDO.
Aquesta activitat educativa està adreçada a l’alumnat d’educació secundària obligatòria i té com a objectius la prevenció de conductes delictives i el foment del respecte a les normes de convivència.

---
Documentació Documentació:
  PDF Projecte educatiu
WORD Sol·licitud
Termini Termini: 15 d'octubre de 2010

---

>> Programa d’EDUCACIÓ VIAL CICLISTA
  La Conselleria d’Educació i Cultura i la Federació Ciclista de les Illes Balears presenten la segona edició del programa “Educació Vial Ciclista”, adreçat a l’alumnat de 6è de primària dels centres educatius públics i concertats de les Illes Balears, amb l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta i sensibilitzar-lo en una conducció responsable i de respecte als senyals de circulació i als vianants i proporcionar la seguretat vial necessària per a la conducció en bicicleta.
---
Documentació Documentació:
  PDF Centres participants

PDF Convocatòria del programa
Termini Termini: 20 de novembre de 2010

---

>> Programa EDUCAR EN JUSTÍCIA
  La Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ofereixen a l’alumnat del segon cicle de secundària de les Illes Balears la possibilitat de participar en el programa Educar en Justícia.
L’objectiu del Programa és donar a conèixer el funcionament de la justícia, identificant cada un dels procediments judicials i aquells professionals que intervenen en qualsevol judici: jutge, fiscal, secretari, advocat defensor, acusat, testimonis, etc. Com ja férem el curs passat, durem a terme l’activitat en els mateixos espais judicials. Una vegada allà, els alumnes podran assistir com a espectadors a un judici real. Tendreu la possibilitat d’entrar en contacte amb jutges, fiscals i advocats i apropar-vos a la seva realitat professional.
El programa es desenvoluparà des del mes de gener de 2010 fins al mes de maig de 2011. S’oferiran sis sessions a Mallorca, dues a Menorca i dues a Eivissa, accessibles també per a l’alumnat de Formentera. Els centres interessats a participar-hi han de trametre la sol·licitud al Servei d’Innovació Educativa, al fax: 971 17 75 30, fins dia 8 de novembre de 2010.
S’establiran uns criteris de selecció que podreu consultar a l’annex que us adjuntam. Els centres que resultin seleccionats per participar en el programa rebran una confirmació, se’ls informarà del dia i l’hora en què es desenvoluparà l’activitat en el seu centre, i rebran el material necessari per preparar-la.

---
Documentació Documentació:
  PDF Calendari del programa NOVETAT
PDF Resolució de la convocatòria
EXCEL Puntuació

PDF Convocatòria del programa
WORD Sol·licitud
WORD Full d'avaluació
Termini Termini: 8 de novembre de 2010

---

>> Programa d'educació vial JO TAMBÉ ANAVA EN MOTO
  El Servei d'Innovació Educativa torna a posar en marxa el programa d'educació vial JO TAMBÉ ANAVA EN MOTO, un programa diferent i original que pretén incidir en la reflexió dels alumnes sobre la importància d'una conducció responsable envers la circulació en moto.
JO TAMBÉ ANAVA EN MOTO és un programa d’educació vial adreçat als alumnes de 2n cicle de Secundària de les Illes Balears amb l’objectiu de sensibilitzar els joves de les greus conseqüències que pot tenir un accident de trànsit, especialment com a conductor de moto o d’altres vehicles.
El protagonista d’aquest programa és el conegut músic Víctor Uris, que als 16 anys patí un accident de moto que li ocasionà una tetraplegia que ha condicionat la seva vida per sempre. Malgrat tot, Uris vol mostrar als alumnes com va poder superar aquella vivència gràcies a la música. El programa exposa una tràgica història contada en primera persona i tractada des de la música per tal que la seva experiència pugui prevenir els nostres joves dels perills d’una conducció imprudent.
L’activitat es durà a terme des del mes de desembre de 2010 fins el mes d’abril de 2011. Víctor Uris es desplaçarà al vostre centre acompanyat d’un altre músic i compartirà amb els alumnes la seva experiència. El Servei d’Innovació Educativa farà una selecció d’aquells centres interessats i aquests rebran confirmació telefònica de la seva participació.

---
Documentació Documentació:
  EXCEL Calendari NOU
PDF Resolució de la convocatòria NOU
EXCEL Puntuació
WORD Sol·licitud de sessions

PDF Convocatòria del programa
WORD Sol·licitud
WORD Full d'avaluació
Termini Termini: 8 de novembre de 2010

---

>> Programa educatiu AULAFORO CAJA MADRID 2010-2011
  Es tracta d’un programa educatiu de debat i participació, adreçat a l'alumnat d'ESO, que permet complementar el currículum alhora que facilita la consecució de les competències bàsiques establertes. Per aquest curs s'ha elegit com a tema "Els joves i la Mobilitat" que dona continuïtat al tema anterior "Els joves i Europa".
---
Documentació Documentació:
  PDF Guanyadors NOVETAT

WWW Pàgina web Aulaforo
Termini Termini: 30 de setembre de 2010

---

>> Programa educatiu MODEL DE PARLAMENT EUROPEU 2010-2011
  És tracta d'un programa inclòs dins l'àmbit de l'educació per a la ciutadania, dirigit a l'alumnat de 1r curs de batxillerat i de 1r curs de cicles formatius de grau mitjà amb l'objectiu de fomentar la consciencia de ciutadania europea, el coneixement de les institucions, la participació ciutadana i la cultura democràtica per afavorir i desenvolupar una capacitat d'anàlisi i d'argumentació crítica, valorant sempre una actitud positiva, dialogant i responsable a través de la recreació de sessions parlamentàries. La inscripció per participar-hi s'ha de fer a la pàgina web o al tel. 91 563 34 24 .
---
Documentació Documentació:
  PDF Guanyadors NOVETAT

WWW Pàgina web Model de Parlament Europeu
Termini Termini: 1 de novembre de 2010

---

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-