-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2011-2012
---

-Educació per a la ciutadania

>> Activitats de formació per atendre alumnat amb discapacitat auditiva
  Des del seu inici, FIAPAS -Confederació Espanyola de famílies de persones sordes- ha realitzat diferents accions destinades a millorar la capacitació d'aquells que han d'ocupar de l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva i les seves famílies. Per això, FIAPAS ha desenvolupat diverses activitats de formació especialitzada i permanent, de caràcter teòric-pràctic, per a professionals de l'àmbit de la discapacitat auditiva, permetent amb ella la posada en marxa d'una Xarxa qualificada d'Atenció, Suport i Formació adreçada a la persona amb discapacitat auditiva i la seva família. Gràcies al conveni de col·laboració signat amb el Ministeri d'Educació, FIAPAS ha pogut donar continuïtat a la línia d'actuació conjunta que manté des de 2005 amb l'Administració Educativa, a fi d'oferir una atenció educativa de qualitat a l'alumnat amb sordesa. Aquestes accions són, a més, finançades per la Fundació ONCE i reconegudes i registrades com a activitat de Formació del Professorat per l'Institut de Formació del Professorat, Investigació i Innovació Educativa (Ministeri d'Educació). Actualment, les accions formatives estan dirigides a professorat que exerceix funcions docents i / o de suport en centres educatius que atenen alumnat amb discapacitat auditiva.
---
Documentació Documentació:
  PDF Carta
PDF Sol·licitud
WWW Pàgina web FIAPAS
Termini Termini: curs 2011-2012

---

>> Concurs escolar sobre MOBILITAT SOSTENIBLE
  Primer concurs de dibuix sobre Mobilitat Sostenible: Els dibuixos han de tractar de la mobilitat sostenible; és a dir, dels problemes relacionats amb la mobilitat, les causes, les conseqüències i les solucions per reduir-los o eliminar-los. Es valoraran especialment els dibuixos que destaquin els avantatges del transport públic i els que plantegin alternatives al transport privat.
Dirigit a alumnes d’educació primària (entre 6 i 12 anys, ambdues edats incloses).
---
Documentació Documentació:
  PDF Cartell
PDF Carta
PDF Bases
Termini Termini: 30 de novembre de 2011

---

>> Programa EDUCAR EN JUSTÍCIA
  La Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ofereixen a l’alumnat del segon cicle de secundària de les Illes Balears la possibilitat de participar en el programa Educar en Justícia.
L’objectiu del Programa és donar a conèixer el funcionament de la justícia, identificant cada un dels procediments judicials i aquells professionals que intervenen en qualsevol judici: jutge, fiscal, secretari, advocat defensor, acusat, testimonis, etc.
Com ja férem el curs passat, durem a terme l’activitat en els mateixos espais judicials. Una vegada allà, els alumnes podran assistir com a espectadors a un judici real. Tendreu la possibilitat d’entrar en contacte amb jutges, fiscals i advocats i apropar-vos a la seva realitat professional.
El programa es desenvoluparà des del mes de gener de 2012 fins al mes de maig de 2012. S’oferiran sis sessions a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa, accessibles també per a l’alumnat de Formentera.
Els centres interessats a participar-hi han de trametre la sol·licitud al Servei d’Innovació, al fax 971 177 530, o per correu electrònic a rquesada@dgoifp.caib.es
S’estableixen uns criteris de selecció que podreu consultar a l’annex.

---
Documentació Documentació:
  PDF Resolució del programa 21/11/11 NOU

PDF Carta
PDF Criteris de selecció
WORD Sol·licitud
Termini Termini: 11 de novembre de 2011

---

>> Concurs escolar ¿QUÉ ES UN REY PARA TI?
  La Fundació Institucional Espanyola (FIES), amb el patrocini de la Fundació Orange i la col·laboració de totes les conselleries d'Educació de les Comunitats Autònomes, convoca el 31 concurs escolar ¿Qué es un Rey para ti?
Destinat a:
* Alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària
* Alumnat de 1r i 2n d'ESO
* Alumnat d'Educació Especial (fins 18 anys)
---
Documentació Documentació:
  PDF Cartell
PDF Bases
Termini Termini: 15 de gener de 2012

---

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-