-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2013-2014
---

-Educació per a la salut


>> Projecte ESTRATÈGIA D'ALIMENTACIÓ SALUDABLE I VIDA ACTIVA (e-ALVAC)
  ealvac

El projecte
e-ALVAC (estratègia d’Alimentació Saludable i Vida Activa) de la Direcció General de Salut Pública i Consum conjuntament amb el Servei Balear de Salut, té l’objectiu d’ajudar a la comunitat educativa per millorar els seus estils de vida i prevenir així l’obesitat i les malalties cròniques associades.
L’e-ALVAC va dirigit a l'alumnat d’educació primària (a partir del segon cicle), ESO, batxillerat i cicles formatius.
El projecte consta de l’eina en línia Vida Saludable, on l’alumnat s’autoavalua de diferents aspectes relacionats amb la seva alimentació i vida activa. A més, el professor obtindrà en temps real els resultats dels hàbits dels seus alumnes. Aquesta informació la pot servir per treballar aquests aspectes al llarg del curs ja que s’acompanyen de material educatiu. Els qüestionaris es poden fer en català, castellà o anglès.
Així mateix, s’integra també el qüestionari en línia Centres Educatius Saludables per avaluar el centre com afavoridor d’un entorn saludable. Així mateix s’acompanyen de material de suport pel centre.
Totes aquestes eines s’engloben en la Comunitat Escolar 2.0, plataforma que estableix un canal d’interacció i comunicació directe entre tots els sectors implicats en la salut de l’alumnat (professorat, responsables dels centres educatius, empreses de restauració, els centres de salut, l’ajuntament i la Conselleria de Salut).
---
Documentació Documentació:
  PDF Projecte e-ALVAC
PDF FAQs www.e-alvac.caib.es

WWW Portal d’ALimentació Saludable i Vida Activa
WWW Comunitat escolar 2.0
Termini Termini: curs 2013-2014

---

>> Programa de prevenció RESPIR@IRE
  respir aire

RESPIR@IRE és el programa escolar de prevenció de consum de tabac. És un programa que es presenta en format on line, on el professorat pot trobar un desenvolupament detallat de la seva aplicació. Cada una de les unitats didàctiques tracten els diferents eixos de treball del programa mitjançant una sèrie d'activitats, programades per sessions, que es desenvolupen durant cada un dels cursos de la ESO.
Destinat a educació secundària, des de 1r a 4t curs d'ESO.
Aquest programa depèn de la Conselleria de Salut, Direcció General de Salut Pública i Consum, Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.

---
Documentació Documentació:
  PDF Programa RESPIR@IRE
WWW Portal Infodrogues.caib.es
Termini Termini: curs 2013-2014

---

>> Programa de prevenció DECIDEIX
  decideix

El Programa de prevenció DECIDEIX és un programa escolar de prevenció de drogodependències i altres addiccions. El programa pertany als basats en les influències socials, la pressió de grup, els factors afectius i cognitius que intervenen a l'hora de prendre decisions. Es treballa damunt unes historietes que propicien l'anàlisi de la situació i uns suggeriment per orientar a la reflexió.
Destinat a educació secundària.
Aquest programa depèn de la Conselleria de Salut, Direcció General de Salut Pública i Consum, Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.

---
Documentació Documentació:
  PDF Programa DECIDEIX
WWW Portal Infodrogues.caib.es
Termini Termini: curs 2013-2014

---

>> Programa de prevenció BON DIA SALUT
  bon dia salut

El Programa de prevenció
BON DIA SALUT pretén abordar l'educació per a la salut i la promoció dels hàbits saludables així com iniciar una primera tasca de prevenció de les drogodependències, a partir d'una proposta metodològica ajustada a les competències directament relacionades amb la prevenció i amb la salut.
Destinat a educació infantil i primària, el programa s'estructura en quaderns diferenciats per a cada un dels cicles amb una proposta d'activitats a realitzar a l'aula.
Aquest programa depèn de la Conselleria de Salut, Direcció General de Salut Pública i Consum, Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.

---
Documentació Documentació:
  PDF Programa BON DIA SALUT
WWW Portal Infodrogues.caib.es
Termini Termini: curs 2013-2014

---

>> Projecte SEXE SEGUR I RESPONSABLE
  projecte sexe segur i responsable

Amb la finalitat de proporcionar en els centres educatius un instrument que els pugui ajudar a desenvolupar la part de prevenció del VIH, les infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats, dins dels projectes de centre d’educació afectiva sexual, es proposa una intervenció educativa que consisteix en la realització de diferents sessions, la primera més teòrica i les següents més pràctiques, on es treballen, mitjançant una presentació animada i un ventall de dinàmiques de grup, els conceptes bàsics sobre VIH, ITS, anticoncepció, la compra i/o la negociació del preservatiu, la pròpia vulnerabilitat enfront d’aquestes infeccions, l’embaràs, etc.
Aquest projecte d’educació per a la salut forma part de les activitats realitzades per la Conselleria de Salut des de la Coordinació Autonòmica de Drogues i de l ‘Estratègia de la Sida.

---
Documentació Documentació:
  PDF Projecte SEXE SEGUR I RESPONSABLE
word Full de sol·licitud
Termini Termini: curs 2013-2014

---

>> Projecte L'ESCOLA AL MERCAT
  l'escola al mercat

L'escola al mercat té com a objectiu principal millorar els hàbits alimentaris dels més joves i, en particular, promoure el consum de fruita i hortalisses, productes locals i de temporada, com a pràctica de consum sostenible. A més i com a novetat, enguany es pretén impulsar l'exercici físic entre els més petits com a part fonamental dels hàbits saludables. Així mateix amb aquesta iniciativa es dinamitzen els mercats i s’augmenta d'aquesta manera la competitivitat de tota la cadena comercial.
L’activitat principal del projecte és una visita al mercat municipal del barri de referència del centre educatiu, el qual es dona a conèixer als infants, com a punt emblemàtic i d’encontre de la ciutat. Aquesta activitat va adreçada als alumnes de segon i tercer cicle d'educació primària.
Institucions implicades: Ajuntament de Palma, Govern de les Illes Balears mitjançant la Vicepresidència Econòmica de Promoció Empresarial i d'Ocupació i les conselleries d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Educació Cultura i Universitats, Salut, Família i Benestar Social, Cambra de Comerç de Mallorca, Mercapalma, Associació Patronal de Majoristes de Mercapalma de fruits i productes hortícoles i Federació de Mercats Permanents de Mallorca.

---
Documentació Documentació:
  WWW Portal web L'escola al mercat
Termini Termini: curs 2013-2014

---

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-