-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2014-2015
---

-Educació per a la salut


>> Projecte ESTRATÈGIA D'ALIMENTACIÓ SALUDABLE I VIDA ACTIVA (e-ALVAC)
  e-alvac

El projecte
e-ALVAC (Estratègia d’alimentació saludable i vida activa) de la Direcció General de Salut Pública i Consum conjuntament amb el Servei de Salut de les Illes Balears té l’objectiu d'ajudar la comunitat educativa per millorar els seus estils de vida i prevenir així l’obesitat i les malalties cròniques que hi estan associades. A més, el projecte forma part d'un dels 5 eixos prioritaris de la primera edició dels Centres Educatius Promotors de la Salut d'aquest curs.
L’e-ALVAC s'adreça a l'alumnat d’educació primària (a partir del segon cicle), ESO, batxillerat i cicles formatius.
El projecte consta de l’eina en línia Vida Saludable, en què l’alumnat s’autoavalua sobre diferents aspectes relacionats amb la seva alimentació i vida activa. A més, el professor obté en temps real els resultats dels hàbits dels seus alumnes. Aquesta informació es pot fer servir per treballar aquests aspectes al llarg del curs, ja que s’hi adjunta material educatiu. Els qüestionaris es poden fer en català, castellà o anglès.
Així mateix, s’hi inclou el qüestionari en línia Centres educatius saludables per avaluar el centre com a afavoridor d’un entorn saludable, que també conté material de suport per al centre.
Totes aquestes eines s’engloben en la
Comunitat escolar 2.0, plataforma que estableix un canal d’interacció i comunicació directes entre tots els sectors implicats en la salut de l’alumnat (professorat, responsables dels centres educatius, empreses de restauració, centres de salut, ajuntaments i la Conselleria de Salut).
---
Documentació Documentació:
  PDF Projecte e-ALVAC
PDF FAQs e-ALVAC

WWW Portal d’ALimentació Saludable i Vida Activa - Entorn escolar
WWW Comunitat escolar 2.0

Termini Termini: curs 2014-2015

---

>> Concurs de PÒSTERS I CLIPMETRATGES DE PREVENCIÓ DE CONSUM DE TABAC EN ELS JOVES
  Concurs de PÒSTERS I CLIP METRATGES DE PREVENCIÓ DE CONSUM DE TABAC EN ELS JOVES

La Direcció General de Salut Pública i Consum, en col·laboració amb l’Associació Espanyola contra el Càncer; la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats; la Gerència d’Atenció Primària; l’Associació Balear d’Infermeria Comunitària; el Col·legi Oficial d’Infermeria, i la Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària, convoca per al curs escolar 2014-2015 un concurs de pòsters i clipmetratges relacionat amb la temàtica de la prevenció del consum de tabac en els joves.
Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres educatius de les Illes Balears que apliquin, en aquest curs escolar, qualsevol activitat programada de prevenció del consum de tabac amb els seus alumnes que cursin educació primària o secundària, amb les categories següents:
Categoria A: l’alumnat de 5è i 6è d’educació primària.
Categoria B: l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.
Categoria C: l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

L’objectiu del concurs és implicar i fer partícips els joves de les Illes Balears en el disseny de material gràfic i audiovisual en la prevenció del consum de tabac, a partir de processos de reflexió crítica sobre els riscs derivats del consum de tabac i afavorir els missatges preventius entre iguals.

Si voleu més informació del concurs podeu telefonar al Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (tel. 971 17 66 65)

---
Documentació Documentació:
  PREMI Els treballs que han obtingut premi en aquesta primera edició del concurs són els següents:

- Categoria Pòsters 5è i 6è d’educació primària: DEIXA DE FUMAR, ESTARÀS MÉS SA. CEIP INSPECTOR JOAN CAPÓ.
- Categoria Pòsters 1r i 2n d’ESO: QUE EL TABAC NO ET MENGI EL CAP. IES SANTANYÍ.
- Categoria clipmetratges 3r i 4t d’ESO: LA LLAMA. IES JOAN MARIA THOMÀS DE PALMA.

PDF cat | PDF cast Bases del concurs de pòsters i clipmetratges
PDF cat | PDF cast Cartell del concurs de pòsters i clipmetratges
WWW Pàgina web del concurs

Termini Termini: 5 de maig de 2015

---

>> Programa de CENTRES EDUCATIUS PROMOTORS DE LA SALUT 2014-2015
  Centres Educatius Promotors de la Salut

La conselleria de Salut i la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats posen en marxa el curs 2014-2015 la primera convocatòria del Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears, amb l’objectiu que tota la comunitat educativa adopti hàbits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.

---
Documentació Documentació:
  PDF Llistat de centres educatius de les Illes Balears que participen en el programa de Centres Educatius Promotors de la Salut. Curs 2014-2015 NOVETAT 26/1/15

PDF Convocatòria del Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut 2014-2015
PDF Carta de presentació

Annexes:

DOC Annex I || DOC Annex II || DOC Annex III - Infantil || DOC Annex III - Primària

DOC Annex III - Secundària || DOC Annex III - Batxillerat || DOC Annex III - Persones Adultes

DOC Annex IV || DOC Annex V || DOC Annex VI || DOC Annex VII || DOC Annex VIII || DOC Annex IX

Termini Termini: 28 de novembre de 2014

---

>> Programa de prevenció BON DIA SALUT
  bon dia salut

El Programa de prevenció BON DIA SALUT pretén abordar l'educació per a la salut i la promoció dels hàbits saludables així com iniciar una primera tasca de prevenció de les drogodependències, a partir d'una proposta metodològica ajustada a les competències directament relacionades amb la prevenció i amb la salut.
Destinat a educació infantil i primària, el programa s'estructura en quaderns diferenciats per a cada un dels cicles amb una proposta d'activitats per realitzar a l'aula.
Aquest programa depèn de la Conselleria de Salut, Direcció General de Salut Pública i Consum, Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.

---
Documentació Documentació:
  PDF Programa BON DIA SALUT
WWW Portal Infodrogues.caib.es

Termini Termini: curs 2014-2015

---

>> Programa de prevenció DECIDEIX
  decideix

El Programa de prevenció DECIDEIX és un programa escolar de prevenció de drogodependències i altres addiccions. El programa pertany als basats en les influències socials, la pressió de grup, els factors afectius i cognitius que intervenen a l'hora de prendre decisions. Es treballa damunt unes historietes que propicien l'anàlisi de la situació i uns suggeriment per orientar a la reflexió. Destinat a educació secundària.
Aquest programa depèn de la Conselleria de Salut, Direcció General de Salut Pública i Consum, Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.

---
Documentació Documentació:
  PDF Programa DECIDEIX
WWW Portal Infodrogues.caib.es

Termini Termini: curs 2014-2015

---

>> Programa de prevenció RESPIR@IRE
  respir aire

RESPIR@IRE és el programa escolar de prevenció de consum de tabac. És un programa que es presenta en format on line, on el professorat pot trobar un desenvolupament detallat de la seva aplicació. Cada una de les unitats didàctiques tracten els diferents eixos de treball del programa mitjançant una sèrie d'activitats, programades per sessions, que es desenvolupen durant cada un dels cursos de l'ESO.
Destinat a educació secundària, des de 1r a 4t curs d'ESO.
Aquest programa depèn de la Conselleria de Salut, Direcció General de Salut Pública i Consum, Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears.

---
Documentació Documentació:
  PDF Programa RESPIR@IRE
WWW Portal Infodrogues.caib.es

Termini Termini: curs 2014-2015

---

>> Projecte SEXE SEGUR I RESPONSABLE
  projecte sexe segur i responsable

Amb la finalitat de proporcionar en els centres educatius un instrument que els pugui ajudar a desenvolupar la part de prevenció del VIH, les infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats, dins dels projectes de centre d’educació afectiva sexual, es proposa una intervenció educativa que consisteix en la realització de diferents sessions, la primera més teòrica i les següents més pràctiques, on es treballen, mitjançant una presentació animada i un ventall de dinàmiques de grup, els conceptes bàsics sobre VIH, ITS, anticoncepció, la compra i/o la negociació del preservatiu, la pròpia vulnerabilitat enfront d’aquestes infeccions, l’embaràs, etc.
Aquest projecte d’educació per a la salut forma part de les activitats realitzades per la Conselleria de Salut des de la Coordinació Autonòmica de Drogues i de l ‘Estratègia de la Sida.

---
Documentació Documentació:
  PDF Projecte educatiu SEXE SEGUR I RESPONSABLE
word Sol·licitud per participar en el projecte

Termini Termini: curs 2014-2015

---

>> Tallers de la FUNDACIÓ BANC DE SANG
  FBSITIB

La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) ofereix la possibilitat de fer un taller en els centres educatius o que els alumnes visitin el Banc de Sang per apropar la donació de sang als estudiants d’educació primària i secundària.
L’objectiu és reforçar els coneixements adquirits a l’aula sobre les característiques de la sang, les seves funcions, els grups sanguinis i donar a conèixer el que es fa a un Banc de Sang, els requisits per donar sang, el destí de les donacions de sang i les causes per les quals podem necessitar una transfusió. També es donarà a conèixer les activitats que realitzen el Banc de teixits i el de llet materna.
Els tallers i les visites van adreçades als alumnes de 5è i 6è d’educació primària i de 3r d’ESO.

---
Documentació Documentació:
  PDF Informació de la FBSTIB

Termini Termini: curs 2014-2015

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-