-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2016-2017
---

-Educació per a la ciutadania


>> Premi a l’ACCIÓ MAGISTRAL 2017
  Premi FAD

La Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), la Comissió Espanyola de Cooperació amb la UNESCO i BBVA posen en marxa la XIII edició del
Premi a l’Acció Magistral. Es tracta d’una iniciativa que pretén premiar entre el professorat dels centres educatius espanyols la transmissió de valors prosocials (solidaritat, tolerància, respecte, justícia, igualtat).
La convocatòria es dirigeix a docents que imparteixin classes d'Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles formatius de Grau Mitjà, PQPI i Educació Especial en centres educatius espanyols i desenvolupin, individualment o en equip, projectes de la naturalesa descrita en els criteris de la Base Quarta.
S'estableixen dues categories:
- Categoria A (0 a 12 anys): Projectes d'Educació en Valors realitzats per un o diversos docents d'un mateix centre educatiu d'Educació Infantil i/o Educació Primària.
- Categoria B (12 a 18 anys): Projectes d'Educació en Valors realitzats per un o diversos docents d'un mateix centre educatiu d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i/o Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).
---
Documentació Documentació:
  www Portal Premi FAD
PDF Bases

Termini Termini per a la presentació de candidatures: 30 de maig de 2017

---

>> Concurs PATRIMONI NACIONAL DE PINTURA INFANTIL I JUVENIL PER A CENTRES ESCOLARS 2016-2017
  PATRIMONI NACIONAL DE PINTURA INFANTIL I JUVENIL

XXVI edició del concurs adreçat als alumnes de 5è i 6è d’educació primària i 1r d’educació secundària obligatòria procedents de centres públics, concertats, privats i d’educació especial, del territori nacional.
La temàtica del concurs ha de tractar els interiors i/o exteriors dels monuments, jardins històrics o fonts del patrimoni nacional, així com els palaus, les residències, les catedrals (totes) i les fundacions religioses vinculades històricament a la Corona espanyola.
---
Documentació Documentació:
  PDF Bases del concurs
PDF Carta als centres
PDF Full d'inscripció
PDF Fitxa identificativa de l'obra
PDF Cartell
www Pàgina web "Patrimonio Nacional"

Termini Termini d’inscripció: fins el 17 de març de 2017.
Termini de presentació dels treballs: fins el 7 d'abril de 2017.

---

>> Tallers educatius sobre la TRACTA DE PERSONES I ELS DRETS HUMANS (Fundació Amaranta)
  Fundación Amaranta

Tallers educatius sobre la tracta de persones i els drets humans en Formentera, Menorca, Eivissa i Mallorca
“TRACTA d’EVITAR-LA” - Projecte d’Educació pel Desenvolupament del curs escolar 2016-2017

Com continuïtat de la campanya de sensibilització sobre la tracta de dones i nines que la Fundació de Solidaritat Amaranta ha desenvolupat en 2016, amb el suport de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, s'han dissenyat uns tallers educatius dirigits a adolescents i joves entre 14 i 24 anys de les quatre illes per fomentar l’equitat entre dones i homes i l’educació en igualtat. Els tallers s'ofereixen a les escoles, instituts, programes de protecció i justícia juvenil, universitat, i altres espais que puguin estar interessats, com clubs juvenils, d’esplai, casal de dones, etc.
A partir d'un fenomen global com és la tracta de persones amb finalitat d'explotació sexual, i mitjançant una metodologia dinàmica i participativa, els tallers tenen per objectiu reflexionar i arribar a situacions quotidianes en les quals no es respecten els drets més bàsics de les dones i altres grups vulnerables, amb la intenció de prendre consciència què podem fer per evitar-les, des de l'enfocament de gènere i la promoció dels drets humans.
El taller està dissenyat per realitzar-lo a un grup, entorn de 20 participants, durant dues o tres sessions d'entre 1 i 2 hores de durada, segons la disponibilitat del centre, programa o espai.
En la primera sessió s'utilitza com a eina central el documental "Tracta d'Evitar-la". Aquest audiovisual s’ha dissenyat específicament per sensibilitzar als joves a partir de les indicacions d’expertes en comunicació social i educació per al desenvolupament, així com en tracta i en l’atenció a dones en situacions vulnerables. Es pot visualitzar el tràiler i obtenir més informació en: http://www.fundacionamaranta.org/formacion/ctrata-de-evitarla/tracta-devitar-la/
Les següents sessions estarien adaptades a les conclusions tretes pel mateix grup durant la primera sessió, de tal manera que són les característiques del grup de joves les que determinen la profunditat dels temes a reflexionar mitjançant dinàmiques de grup i altres eines didàctiques.
Si el vostre centre, programa o espai està interessat en aquest taller o vol més informació, contactau amb: patricia.barranco@fundacionamaranta.org Telèfon: 619 173 644
S'djunta una presentació dels tallers educatius Tracta d'Evitar-la, de la Fundació de Solidaritat Amaranta, i un resum d'altres activitats de sensibilització i educació pel desenvolupament.
---
Documentació Documentació:
  PDF Dossier Institucional Fundació Amaranta
PDF Mòdul informatiu de cooperació MIC-3
PDF Presentació tallers educatius TRACTA d'EVITAR-LA

www Web Fundació Amaranta

Termini Termini: curs 2016-2017

---

>> Concurs escolar de dibuix sobre DRETS HUMANS (Defensor del Poble 2016-2017)
  Concurs escolar de dibuix sobre Drets Humans

Amb la finalitat de promoure el coneixement dels drets humans entre els escolars espanyols, la Defensora del Poble i l'ONG Globalització dels Drets Humans convoquen el XIII Concurs Escolar de dibuixos Defensor del Poble 2016‐2017.

---
Documentació Documentació:
  PDF Bases del concurs

www Concurs escolar de dibuixos
www Portal institucional Defensor del Poble

Termini Termini: 10 d'abril de 2017

---

>> II Concurs de disseny gràfic DISSENYANT LA IGUALTAT 2017
  Dissenyant la igualdad

Des de l'Institut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats, es comunica la propera publicació al BOE de la Resolució de la Convocatòria de la II Edició del Concurs Nacional de disseny gràfic "
Dissenyant la Igualtat 2017", per dissenyar el cartell commemoratiu del 8 de març.
---
Documentació Documentació:
  PDF Resolució

www Portal www.inmujer.es

Termini Termini: 9 de desembre de 2016

---

>> Concurs Escolar SOM DIFERENTS, NO INDIFERENTS. ACTIVITATS CONTRA L'ASSETJAMENT (ONCE)
  concurs ONCE

Ens alegra informar-vos del començament d'una nova edició del Concurs Escolar que cada any posem en marxa a l'ONCE i la seva Fundació. Com probablement ja deveu saber, es tracta d'un concurs diferent, basat en un Programa de Sensibilització Educativa que fomenta valors com la solidaritat i el treball en equip per aconseguir una societat més justa i inclusiva per a totes les persones, amb discapacitat o sense.
El lema d'aquesta 33a edició és
“SOM DIFERENTS, NO INDIFERENTS. Activitats contra l'assetjament”. Perquè l'assetjament escolar és una realitat que afecta milers d'alumnes (més del 10% dels menors que el pateix té algun tipus de discapacitat) i creiem que mirar cap a una altra banda no és una opció. Per això, volem que siguin els mateixos alumnes qui posin fre a aquest problema, tot ensenyant-los a detectar les situacions d'assetjament que es donen al seu voltant, així com a actuar-hi amb tota la força del grup aula.
---
Documentació Documentació:
  PDF Carta als centres
JPG Tríptic 1
| JPG Tríptic 2

PDF Web Concurs Escolar ONCE

Termini Termini: 31 de gener de 2017

---

>> Programa EDUCAR EN JUSTÍCIA 2016-2017
  Educar en justícia

“Educar en Justícia” és un recurs educatiu que permet a l’alumnat conèixer el funcionament de la justícia, identificant cada un dels procediments judicials i els professionals judicials que intervenen en el judici. Els alumnes podran assistir com a espectadors a un judici real. Destinat a alumnes de Batxillerat, centres d’Educació de Persones Adultes i Cicles Formatius. S’oferiran sis sessions a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa, accessibles també per a l’alumnat de Formentera. El programa es desenvoluparà des del mes de gener de 2017 fins al mes de maig de 2017.
Institucions implicades: La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, el Consell General de Poder Judicial i el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

---
Documentació Documentació:
  PDF Carta als centres
PDF Criteris de selecció
WORD Sol·licitud

Termini Termini: 9 de desembre de 2016

---

>> Programa d'EDUCACIÓ FINANCERA 2016-2017
  pef

Aquest programa de caràcter gratuït és una iniciativa del Pla d'Educació Financera, impulsat per la CNMV i el Banc d'Espanya, amb la col·laboració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport sobre la base del conveni subscrit en 2009. L'objectiu que persegueix és proporcionar als joves els coneixements i habilitats necessàries per gestionar les seves finances personals al llarg de les seves vides, evitant errors freqüents com un excés d'endeutament, manca de planificació per al futur, fraus financers i altres impediments a la seva seguretat financera personal i familiar. Com a fet rellevant per a aquest curs acadèmic 2016/2017, convé destacar l'oportunitat als docents d'inscriure a aquest Programa, ja que la LOMQE introdueix en l'assignatura d'Economia de 4t d’ESO un bloc complet de continguts d'educació financera per la qual cosa els continguts de aquest Programa encaixen a la perfecció i poden servir de gran suport als docents per enriquir les seves classes. A més, al llarg d'aquests anys hem constatat que el Programa s'imparteix en molts cicles de Formació Professional per la qual cosa considerem que també pot oferir-se als docents i centres que imparteixen cicles de grau mitjà i superior o centres de formació professional específics.
Els centres que tinguin qualsevol dubte sobre el Programa o sobre el procés d'inscripció, poden remetre un correu a gepeese@cnmv.es
---
Documentació Documentació:
  PDF 5 preguntes i respostes clau sobre el Programa d'Educació Financera
WWW Formulari d'inscripció

WWW Pàgina web www.gepeese.es

Termini Termini: curs 2016-2017

---

>> Exposició “UNA AUTOPISTA DARRERA L’ENDOLL. L’ELECTRICITAT DE LA CENTRAL A CA TEVA”
  Exposició REE

La Conselleria d’Educació i Universitat, l’Ajuntament de Palma i Red Eléctrica de España duen a terme l’exposició
“Una autopista darrera l’endoll. L’electricitat de la central a ca teva”, que romandrà oberta des del pròxim dia 17 de novembre fins al dia 1 de març de 2017 al Casal Solleric de Palma. Es tracta d’una exposició interactiva sobre el funcionament i la gestió del sistema elèctric que desenvolupa tres idees centrals: què és l’electricitat, com es transporta i com es consumeix. Per facilitar als centres educatius la visita a l’exposició, Red Eléctrica posa a la seva disposició un servei gratuït que inclou:
• Transport d’anada i tornada a l’exposició en autocar per als centres de pobles de Palma i de la Part Forana de Mallorca.
• Visita guiada a l’exposició (50 minuts aproximadament).
• Aula didàctica amb tallers pràctics i projeccions (45 minuts aproximadament).
Destinataris: alumnes de cinquè i sisè d’educació primària, d’ESO, de batxillerat, d’educació especial, de formació professional i estudiants universitaris.
Els centres educatius poden fer les reserves a través del web Palma Educa de l’Ajuntament de Palma: http://www.palmaeduca.cat/p_activitats/index.php?modulo=actividades&accion=actividad&id=1132
Per obtenir més informació sobre l’exposició i per fer la sol·licitud de transport podeu contactar amb l’oficina de gestió a través del correu següent: exporee@ree.es
---
Documentació Documentació:
  PDF Jornades tècniques per a docents prèvies a l'exposició “Una autopista darrere l'endoll” 24 de novembre de 2016

WWW Pàgina web de l'exposició

Termini Exposició: del 17 de novembre fins a l'1 de març de 2017

---

>> IV International Youth Film Festival “PLASENCIA ENCORTO”
  Festival Cine

IV International Youth Film Festival “Plasencia Encorto” està organitzat per la Conselleria d'Educació i Ocupació del Govern d'Extremadura, la Filmoteca d'Extremadura, l'Ajuntament de Plasencia (Càceres) i l'Associació Cultural 24 Fotogrames. Amb un marcat valor educatiu, aquesta activitat té com a objectiu promoure i estimular la creativitat a través de la producció de treballs audiovisuals.
---
Documentació Documentació:
  PDF Bases del Festival
DOC Aplicació

WWW Pàgina web del Festival

Termini Termini de lliurament dels treballs: 15 de gener de 2017

---

>> Concurs escolar QUÈ ÉS UN REI PER TU?
  Concurs ¿Qué es un Rey para ti?

La Fundació Institucional Espanyola (FIES), amb el patrocini de la Fundació Orange i la col·laboració de totes les conselleries d'Educació de les Comunitats Autònomes, convoca el 36è concurs escolar
Què és un rei per tu?
Destinat a:
• Alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària
• Alumnat de 1r i 2n d'ESO
• Alumnat d'Educació Especial

---
Documentació Documentació:
  PDF Bases del concurs

WWW Pàgina web del concurs

Termini Termini: 31 de gener de 2017

---

>> Concurs escolar CONSUMÓPOLIS 12
  Consumópolis

La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i la Direcció General de Consum de Ia Conselleria de Salut, són conscients de la importància de promoure activitats que afavoreixin la sensibilització dels nostres alumnes perquè duguin a terme actes de consum d’una manera conscient, crítica, solidària i responsable.
L'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AECOSAN), dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i les comunitats autònomes organitzen el concurs escolar 2016-2017
CONSUMÓPOLIS 12 per a infants de cinquè i sisè d'educació primària i de primer, segon, tercer i quart d’educació secundària obligatòria.
Com sabeu, el concurs consta de dues parts i es poden fer tant en català com en castellà. En la primera, els escolars han de dur a terme activitats i jocs interactius de caràcter pedagògic i lúdic. En aquest sentit consideram essencial aprofitar el programa per potenciar també els hàbits responsables en l'ús de les TIC per part de l'alumnat, per la qual cosa tot el programa es desenvolupa a la xarxa.
En la segona part, els alumnes han de dissenyar, elaborar i presentar un treball conjunt —un blog— que reflecteixi un ús responsable d'Internet i de les TIC des del punt de vista del consum responsable.
Enguany el lema és
“Internet: en fas un ús responsable?”
---
Documentació Documentació:
 

PDF cat | PDF cast Resolució del director general de Consum de 12 de maig de 2017 per la qual es concedeixen els premis autonòmics als guanyadors del concurs escolar Consumópolis 12 i es determinen els equips que han de participar en la convocatòria nacional del concurs NOVETAT 18/5/17

PDF cast Resolució del director General de Consum de 19 d'abril de 2017 per la qual es nomenen els membres que conformaran el Jurat per a la valoració dels equips del concurs escolar Consumópolis 12 24/4/17

PDF cat | PDF cast Resolució del director general de Consum de 10 d'octubre de 2016 sobre la convocatòria dels premis autonòmics, la constitució del jurat i altres consideracions relatives al desenvolupament del concurs escolar Consumópolis 12 sobre consum responsable a les Illes Balears corresponent al curs 2016-2017 19/10/16

PDF Carta als centres
PDF Bases del concurs
PDF Instruccions generals de participació
PDF Guia docent per a l'elaboració del blog
PDF Instruccions per obrir un blog

www Portal Consumópolis

video
[vídeo promocional]

Termini Període d'inscripció: entre el 10 d'octubre de 2016 i el 15 de març de 2017
Termini d'activitats: 7 d'abril de 2017

---

>> Projecte UNICEF - CONVENCIÓ DELS DRETS DE L'INFANT
  CBE

Projecte educatiu amb UNICEF Comitè Balears per impulsar la reflexió sobre com s’aplica als centres educatius la Convenció dels drets de l’infant

La Conselleria d’Educació i Universitat i UNICEF Comitè Balears han subscrit un conveni de col·laboració mitjançant el qual UNICEF impulsarà, per al curs 2016-2017, a deu centres educatius, un procés de reflexió sobre com s’aplica al centre la Convenció dels drets de l’infant. Aquest projecte compta també amb el finançament de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears.
UNICEF es fa càrrec de la implementació del projecte mitjançant la programació d’una sessió de treball amb els diferents col·lectius que estan involucrats en la comunitat educativa: estudiants, docents, equip directiu, APIMA i serveis administratius. A continuació es duen a terme tallers sobre els drets dels infants només amb els alumnes d’educació primària.
Una vegada fetes les sessions de treball, es fa la devolució corresponent dels resultats.
Adreçat a alumnes d’educació primària i secundària de l’illa de Mallorca.
Per a més informació, podeu contactar amb UNICEF Comitè Balears (Sílvia Casanovas, correu electrònic: baleares@unicef.es)
---
Documentació Documentació:
  WWW Informació del projecte

Termini Termini: curs 2016-2017

---

>> Sessions informatives QUÈ ÉS LA UNIÓ EUROPEA
  CBE

El
Centre Balears Europa organitza, al llarg de tot el curs escolar, sessions informatives adreçades als centres educatius de les Illes Balears.
El termini per a sol·licitar les sessions es troba actualment obert.
---
Documentació Documentació:
  PDF Carta als centres

WWW Centre Balears Europa

Termini Termini: curs 2016-2017

---

>> Programa VISITA UN HOTEL 2016-2017
  VISITA UN HOTEL

El programa educatiu
Visita un hotel té com a objectiu potenciar els coneixements, destreses i habilitats bàsiques que permetin a l'alumne comprendre la importància del sector hoteler en l'activitat econòmica de Mallorca. Tot això mitjançant una visita guiada, de 3 hores aproximadament, on l'alumnat podrà recórrer els diferents departaments d'un hotel i realitzar diferents activitats.
Aquesta activitat és una iniciativa de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca i compta amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Universitat. Va adreçada a l'alumnat de 3r cicle d’educació primària i 1r cicle d’educació secundària interessat en conèixer aquelles activitats que es duen a terme en un hotel.
Més informació al telèfon 971 706 007 o al correu electrònic: rsc@fehm.es
---
Documentació Documentació:
  PDF Programa per al professorat
PDF cat | PDF cast Quadern de l'alumnat de primària
PDF cat | PDF cast Quadern de l'alumnat de secundària
WORD Sol·licitud

WWW cat | WWW cast Qüestionari de valoració de l’activitat

PDF Llistat d'hotels que participen en el programa aquest curs
WWW Federació Empresarial Hotelera de Mallorca

Termini Termini: curs 2016-2017

---

>> Programa ICAPE 2016-2017
  ICAPE

ICAPE és un projecte educatiu que impulsa les capacitats emprenedores, els valors de la persona i familiaritza els estudiants amb el concepte de responsabilitat social. L’objectiu general d’ICAPE és aconseguir que els alumnes estiguin més capacitats per: treballar en equip, prendre decisions, planificar, assumir responsabilitats, comunicar-se ... ICAPE és un programa dissenyat per a que els alumnes arribin a assolir les capacitats emprenedores de manera real, posant en pràctica el concepte d’aprendre – fent.
Ja s'han publicat les instruccions que concreten els aspectes necessaris per sol·licitar la participació dels centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en la convocatòria dels següents programes:
- Emprendre a la Meva Escola (EME), per a centres que imparteixen ensenyaments a l’etapa d’educació primària
- Joves Emprenedors Socials (JES), per a centres que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria
- Joves Emprenedors Associats (JEA), per a centres que imparteixen ensenyaments de cicles formatius de formació professional bàsica.
Tots aquests programes, inclosos dins el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) que impulsen de manera conjunta la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, estan coordinats per l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) i el Servei de Formació del Professorat.
---
Documentació Documentació:
  PDF Llista definitiva de centres seleccionats per participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2016-2017 NOVETAT 6/10/16

PDF Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 d’agost de 2016 per la qual es convoca els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2016-2017
word Instruccions i sol·licituds programa ICAPE

WWW Portal ICAPE
WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini: 29 de setembre de 2016

---

>> Tallers d'emprenedoria per a Formació Professional. Programa ICAPE
  ICAPE

Els tallers d'emprenedors són xerrades motivacionals, impartides per consultors professionals, amb experiència pròpia en emprenedoria, on ensenyaran als alumnes diferents tècniques per plantejar projectes i com afrontar el repte de desenvolupar-los. Aquests tallers tenen com a objectiu: Afavorir la motivació.
Afavorir la formació i el desenvolupament de competències emprenedores.
Desmuntar idees errònies d’allò que és una empresa.
Ajudar l’alumnat a descobrir i identificar les seves capacitats i potencialitats emprenedores. Aconseguir que considerin l’autoocupació com a una bona opció personal de futur.
---
Documentació Documentació:
  PDF Carta per a professorat de FOL
PDF Carta per a tutors de FPB

WWW formulari de sol·licitud de taller

Termini Termini: 11 de novembre de 2016

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-