-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2017-2018
---

-Educació per a la ciutadania


>> Projecte de CENTRES EDUCATIUS PER A LA CIUTADANIA GLOBAL I TRANSFORMADORA
  Global

Aquest projecte pilot vol contribuir a generar coneixements, valors i actituds en la tasca de capacitar ciutadans actius, compromesos, crítics, lliures i solidaris, capaços de donar respostes als reptes del món actual, prendre decisions i incidir en l’entorn, facilitant als centres educatius les eines per impulsar una societat més justa, un pensament crític i transformador de la societat que doni resposta als canvis econòmics, socials, polítics i culturals del món.
Per a aquest fi, proposam desenvolupar de manera integral i continuada un conjunt de línies de treball, transversals i no excloents, a partir d’accions amb la col·laboració d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), com a agents amb coneixements i experiència.
---
Documentació Documentació:
  WWW Més informació

Termini Termini de presentació de la sol·licitud de participació: 18 de novembre de 2017

---

>> Projecte UNICEF - CONVENCIÓ DELS DRETS DE L'INFANT
  Unicef

Projecte educatiu amb UNICEF Comitè Balears per impulsar la reflexió sobre com s’aplica als centres educatius la Convenció dels drets de l’infant

UNICEF Comitè Balears continuarà, durant 2017-2018, amb el projecte “Educació en Drets” iniciat el passat curs escolar amb el suport de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears. Aquest projecte, avalat per la Conselleria d'Educació, en el marc del conveni de col·laboració signat, té com a principal objectiu promoure la reflexió sobre l'articulació de la Convenció dels Drets de la Infància entre la comunitat educativa (professorat, equip directiu, alumnat, referents familiars i personal administratiu).
La proposta es desenvoluparà en els municipis reconeguts com a “Ciutats Amigues de la Infància-CAI” per implantar la proposta de manera integral en un total de 10 centres. Es proposa el treball els municipis CAI de Santa Eulària del Riu, Eivissa, Maó, Ciutadella i Formentera.
UNICEF és fa càrrec de la implementació del projecte mitjançant la programació d’unes sessions de treball. Una vegada fetes les sessions de treball, es fa la devolució corresponent dels resultats.
Per a més informació, podeu contactar amb UNICEF Comitè Balears, Patricia Greses, correu electrònic: baleares@unicef.es
---
Documentació Documentació:
  PDF Enreda't - Programa d'educació pel desenvolupament – UNICEF
PDF Projecte UNICEF- Educació en Drets: escola i municipis (Fase II)

WWW Web del projecte

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> Programa ESCOLES AMBAIXADORES DEL PARLAMENT EUROPEU
  Parlament

El programa pretén acostar el Parlament Europeu als alumnes i professors, convertint-los en ambaixadors de la seu de la democràcia europea.
El programa s'adreça a alumnes de 4t d'ESO i de 1r de batxillerat (inclòs centres de formació professional).

---
Documentació Documentació:
  PDF Carta explicativa
PDF Fullet informatiu
PDF Workbook

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> Convocatòria del Programa ICAPE 2017-2018
  ICAPE

Ja s’han publicat les instruccions que concreten els aspectes necessaris per sol·licitar la participació dels centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en la convocatòria dels següents programes: Emprendre a la Meva Escola (EME), per a centres que imparteixen ensenyaments a l’etapa d’educació primària; Joves Emprenedors Socials (JES), per a centres que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria; Joves Emprenedors Associats (JEA), per a centres que imparteixen ensenyaments de cicles formatius de formació professional bàsica i, com a nou programa, el de Joves Emprenedors Professionals (JEP), per a centres que imparteixen ensenyaments de cicles formatius de formació professional de grau mitjà. Tots aquests programes, inclosos dins el
Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) que impulsen de manera conjunta la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, estan coordinats per l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) i el Servei de Formació del Professorat.
---
Documentació Documentació:
  PDF Llista definitiva de centres seleccionats per participar al programa ICAPE curs 2017-2018

PDF Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 10 de març de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2017-2018
word ANNEX 5. Sol·licitud de participació en la convocatòria del programa ICAPE per al curs escolar 2017-2018

WWW Portal ICAPE
WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2017

---

>> Convocatòria del Programa de formació i transferència CAP A LA COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 2017-2018
  Coeducació

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, conjuntament amb l’Institut Balear de la Dona, ha convocat el programa de formació i transferència als centres docents
“Cap a la coeducació als centres educatius” per promoure la igualtat entre homes i dones mitjançant la formació als centres educatius. Aquest programa ha de permetre consensuar, planificar i executar actuacions encaminades a treballar la coeducació com un element més dins el currículum, amb la finalitat de dur a terme actuacions educatives per incidir en les necessitats que, en aquest respecte, es deriven del context social i educatiu actual.
Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:
- Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat.
- Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
- Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de la violència de gènere.
- Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.
Els centres que estiguin interessats han de presentar la seva sol·licitud al Servei de Formació del Professorat.
---
Documentació Documentació:
  PDF Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 15 de febrer de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2017-2018
word Sol·licitud de participació

WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2017

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-