-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2017-2018
---

-Educació per a la ciutadania


>> Premis solidaris ONCE 2018
  Concurs ONCE 2018

L'ONCE a les Illes Balears obre el termini d'admissió de candidatures als seus Premis Solidaris 2018.
Els premis s'atorguen a aquelles persones, empreses, ONG, entitats i organismes de l'administració pública i programes o treballs de comunicació que, en opinió del jurat, més s'hagin compromès des dels seus diferents àmbits d'actuació a dur a terme una labor solidària coincident amb els valors essencials de la cultura Institucional del grup social ONCE i la filosofia que impregna l'economia social i els objectius del tercer sector. I en concret, per la promoció en el seu entorn d'influència de la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització, l'autonomia personal, l'accessibilitat universal i la vida independent. En la seva convocatòria pel 2018, el jurat valorarà especialment com una altra forma de fer i pensar, transforma la societat i la fa evolucionar.

---
Documentació Documentació:
  PDF Bases del concurs
DOC Fitxa de presentació de candidatures

WWW Vídeo promocional

Termini Termini d'admissió de candidatures: 25 de maig de 2018

---

>> Concurs EUROSCOLA 2018
  Concurs Euroscola

La Direcció General d'Esports i Joventut col·labora amb el Centre Balears Europa per facilitar la participació de joves de Balears en el concurs Euroscola que convoca el Parlament Europeu.
La XXIV edició del Concurs Euroscola, centrat en la celebració en 2018 de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, el lema del qual és: “El nostre patrimoni: on el passat es troba amb el futur”, te com a objectiu el de reflexionar amb els joves sobre el que significa i representa el patrimoni cultural europeu. El patrimoni cultural uneix a Europa a través de la seva història i els seus valors comuns. No només és un valor del passat, també ens ajuda a crear el nostre futur com a europeus i trobar camins comuns d'enteniment i unió.

---
Documentació Documentació:
  PDF Acta final - Resolució del jurat NOVETAT 7/5/18
Els centres IES Madina Mayurqa i IES Santa Maria d'Eivissa han participat al concurs

WWW Pàgina web del concurs

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> Concurs escolar QUÈ ÉS UN REI PER A TU? 2017-2018
  Concurs ¿Qué es un Rey para ti?

La Fundació Institucional Espanyola (FIES), amb la col·laboració Fundació Orange i de totes les conselleries d'Educació de les Comunitats Autònomes, convoca el 37 concurs escolar Què és un rei per a tu?
Destinat a:
• Alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è de Primària
• Alumnat de 1r i 2n d'ESO
• Alumnat d'Educació Especial

---
Documentació Documentació:
  PDF cat | PDF cast Bases del concurs

WWW Pàgina web del concurs

Termini Termini de presentació dels projectes digitals: 15 de març de 2018

---

>> Coneixements bàsics del SISTEMA TRIBUTARI de les Illes Balears
  atib

L'Agència Tributària de les Illes Balears, dins del Pla de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal 2016-2019, està desenvolupant un programa de divulgació als centres escolars de secundària que pretén transmetre a l'alumnat de batxillerat i formació professional els coneixements bàsics del sistema tributari de les Illes Balears i ajudar a desenvolupar la consciència cívica i la responsabilitat fiscal del jovent.
Destinataris: Alumnat de Batxillerat i Formació Professional.
Activitat: Conferència - col·loqui amb la Directora o el personal tècnic de l'Agència Tributària amb una enquesta a respondre per l'alumnat i a comentar amb el professorat de l'àrea d'economia o administració.
Durada: 45 o 60 minuts.
Per inscripcions o més informació: figlesias@atib.es
---
Documentació Documentació:
  PDF Carta de la directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears
DOC Enquesta
PPT Pla de prevenció i de lluita contra el frau fiscal

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> Guia didàctica d'EDUCACIÓ VIÀRIA per educació primària
  Policia tutor

L'Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears ha editat una guia didàctica d'educació viària destinada a l'alumnat d'educació primària de les illes, la qual inclou dues activitats per cada curs amb les seves fitxes de treball corresponents.
Aquest material va adreçat als monitors de la policia local i al professorat en general.
---
Documentació Documentació:
  PDF Guia didàctica d'educació viària

PDF Portal de policies tutors de les Illes Balears

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> Concurs Escolar REINVENTAR JUNTS UNA ESCOLA PER A TOTS I TOTES (ONCE)
  concurs ONCE

Nova edició del concurs escolar de l'ONCE i la seva fundació, concurs que fomenta valors com la solidaritat i el pensament crític, el paper actiu de l'alumnat i el treball col·laboratiu, per aconseguir igualtat d'oportunitats per a totes les persones. Aquesta 34 edició també aborda els principis essencials per a l'escola inclusiva com l'educació emocional, les intel·ligències múltiples, la diversitat, el redisseny de l'espai escolar, o l'ús de les TIC.
Destinataris: alumnat de primària de 3r a 6è i educació especial, educació secundària, FP Bàsica, Batxillerat i FP.
---
Documentació Documentació:
  PDF Carta als centres
PDF Tríptic

PDF Web Concurs Escolar ONCE

Termini Termini: 4 de febrer de 2018

---

>> Concurs escolar de dibuix sobre DRETS HUMANS (Defensor del Poble 2017-2018)
  Concurs escolar de dibuix sobre Drets Humans

El Defensor del Poble d'Espanya, amb la col·laboració de l'ONG Globalització dels Drets Humans, amb la finalitat de promoure el coneixement dels drets humans entre l'alumnat, convoca el XV Concurs escolar de dibuix, Defensor del Poble 2017/2018.
Destinataris: Alumnat de primària, secundària i educació especial.
Més Informació: Telèfons: (+34) 91 432 79 00 / 900 10 10 25 Fax: (+34) 91 308 42 32 Correu electrònic premio.dibujo@defensordelpueblo.es
---
Documentació Documentació:
  PDF Bases del concurs
PDF Quadern del professor
PDF Informació drets humans

www Pàgina web Defensor del Poble (concurs)

Termini Termini: 15 d'abril de 2018

---

>> Programa EDUCAR EN JUSTÍCIA 2017-2018
  Educar en justícia

La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ofereixen a l’alumnat de Batxillerat, centres d’Educació de Persones Adultes i Cicles Formatius de les Illes Balears la possibilitat de participar en el programa
Educar en Justícia.
L’objectiu del Programa és donar a conèixer el funcionament de la justícia, identificant cada un dels procediments judicials i aquells professionals que intervenen en qualsevol judici: jutge, fiscal, secretari, advocat defensor, acusat, testimonis, etc. L’activitat es du a terme en els mateixos espais judicials, on els alumnes seran rebuts per un magistrat, que els explicarà el funcionament del sistema judicial. A més, podran assistir com a espectadors a un judici real.
El programa es desenvoluparà des del mes de gener de 2018 fins al mes de maig de 2018.
Per a més informació podeu contactar amb el Servei d’Innovació Educativa, al telèfon 971 17 77 81 (ext. 62137), i a través de l’adreça electrònica sie@dgice.caib.es, o amb Agnès Antich, cap del Gabinet de Premsa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, a l’adreça gabinetedeprensa.palmademallorca@justicia.es, o al telèfon 971 72 38 44.
---
Documentació Documentació:
  PDF Llista de centres inscrits i seleccionats en el programa Educar en Justícia

PDF Carta als centres
PDF Criteris de selecció
WORD Sol·licitud


Termini Termini: 21 de desembre de 2017

---

>> SENSIBILITZACIÓ EN ACCESSIBILITAT UNIVERSAL (SAU) per als centres d’Educació Primària de Mallorca
  SAU

L'alumnat aprèn el que significa tenir una discapacitat i les barreres a la participació que es pot trobar la persona, tant físiques com relacionals i de la informació i comunicació. Es tracta de posar-se en la pell de l’altre per ser conscient del que es perd i de com es poden rompre i prevenir les barreres.
És molt important que aquests valors s’interioritzin dins aquesta etapa educativa per a que cada nin i nina vagi construint actituds d’empatia, igualtat, solidaritat i ciutadania i poder fer entre tots una societat millor.
Destinataris: Alumnat de qualsevol centre de 5è o 6è de primària de Mallorca.
En cas de que vos pugui interessar, envieu un correu electrònic abans del 22 de desembre a:
Anna Juan (ajuan@imas.conselldemallorca.net)
Elena Guijosa (eguijosa@imas.conselldemallorca.net)
---
Documentació Documentació:
  PDF Carta de presentació del projecte
PDF Projecte de sensibilització en accessibilitat universal


Termini Termini: 22 de desembre de 2017

---

>> 1001 PROJECTES PEL PLANETA. SUMA-HI EL TEU!
  Unicef

El 20 de novembre celebrem els drets de la infància.
Unicef ens proposa una activitat que es pot fer des d’Educació Infantil fins a Batxillerat i transformar aquest dia en un gran moment per comunicar que el canvi climàtic és cosa de la infància, i que infants i adolescents tenen molt a dir i a fer sobre aquest problema.
Us conviden a crear durant el primer trimestre un quadern de missió per a tota la classe, en què establiu un objectiu conjunt pel medi ambient amb els compromisos i metes de cada participant. Aquest projecte permetrà que el nostre alumnat adquireixi competències de planificació, treball en equip, solució de problemes i participació, alhora que ajuda a entendre que, per resoldre un problema, no sempre n’hi ha prou amb conèixer-lo i parlar-ne… De vegades el millor és posar-nos mans a l’obra!
Cada quadern de missió és fruit de l’esforç de tots: l’èxit no és obtenir assoliments molt visibles, sinó aprendre com podem treballar des de petits per protegir el nostre entorn i defensar els nostres drets. Podeu consultar la seva guia de curs 2017-2018 “El nostre planeta, els nostres drets” per a més idees sobre com enfocar el tema per a diferents edats.
Més informació: educacion@unicef.es

---
Documentació Documentació:
  WWW Guia de curs 2017-2018 “El nostre planeta, els nostres drets”
WWW Portal Unicef - 1001 Projectes pel planeta

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> Programa VISITA UN HOTEL 2017-2018
  VISITA UN HOTEL

El programa Visita un hotel està impulsat per la FEHM i la Conselleria d'Educació i Universitat dels Illes Balears.
Objectiu: potenciar els coneixements, destreses i habilitats bàsiques que permetin a l'alumnat comprendre la importància del sector hoteler dins de la cadena de valor turística i l'activitat econòmica de Mallorca. Aquests coneixements es transmeten a l'alumnat mitjançant una visita guiada pels diferents departaments d'un hotel. (A especificar per l'hotel: recepció, cuina, pisos, manteniment…)
El programa consta de diversos recursos:
• Guia didàctica de nivell I (primària): Tracta continguts i tasques pràctiques sobre els diferents departaments d'un hotel amb detall en els aspectes bàsics de l'activitat diària.
• Guia didàctica de nivell II (secundària): Tracta continguts i tasques pràctiques sobre els diferents departaments d'un hotel amb detall en els aspectes bàsics de l'activitat diària i d'una visió global del turisme a Mallorca.
Durada de la visita: La visita guiada a l'hotel durarà màxim 3 hores, on l'alumnat podrà recórrer els diferents departaments d'un hotel i realitzar diferents activitats.
Va adreçada a l'alumnat a partir de 3r cicle d’educació primària fins a 2n cicle d’educació secundària interessats en conèixer aquelles activitats que es duen a terme en un hotel.
La inscripció del centre es duu a terme mitjançant l'emplenament del formulari que s'adjunta, enviant-ho al mail rsc@fehm.es o al fax 971470971.
Més informació al telèfon 971 706 007 o al correu electrònic: rsc@fehm.es
---
Documentació Documentació:
  PDF Programa per al professorat
PDF cat | PDF cast Quadern de l'alumnat de primària
PDF cat | PDF cast Quadern de l'alumnat de secundària
WORD Sol·licitud

PDF Llistat d'hotels que participen en el programa aquest curs
WWW Federació Empresarial Hotelera de Mallorca

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> Sessions informatives QUÈ ÉS LA UNIÓ EUROPEA 2017-2018
  CBE

El
Centre Balears Europa organitza, al llarg de tot el curs escolar, sessions informatives adreçades als centres educatius de les Illes Balears.
Activitat dissenyada per alumnes de 6è de primària, ESO, baxillerat, cicles formatius i d'escola de adults de centres docents públics, concertats i privats.
Finalitat: Donar a coneixer els conceptes bàsics sobre el naixement de la Unió Europea, els paissos que la integren i el funcionament dels seus organismes. El termini per a sol·licitar les sessions es troba obert durant el curs 2017/2018
Contacte: Catalina Morro Morey 971.17.71.29 cmorro@cbe.caib.es
---
Documentació Documentació:
  PDF Carta als centres

WWW Centre Balears Europa

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> TRACTA D'EVITAR-LA: Tallers educatius sobre la tracta de persones i els drets humans
  Fundación Amaranta

La Fundació de Solidaritat Amaranta desenvolupa durant l’actual curs escolar uns tallers educatius dirigits a adolescents i joves entre 14 i 24 anys de Formentera, Menorca, Eivissa i Mallorca per fomentar l’equitat entre dones i homes i l’educació en igualtat. Els tallers s'ofereixen, amb el suport de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, a les escoles, instituts, programes de protecció i justícia juvenil, universitat, i altres espais que puguin estar interessats, com clubs juvenils, d’esplai, casal de dones, etc.
A partir d'un fenomen global com és la tracta de persones amb finalitat d'explotació sexual, i mitjançant una metodologia dinàmica i participativa, els tallers tenen per objectiu reflexionar i arribar a situacions quotidianes en les quals no es respecten els drets més bàsics de les dones i altres grups vulnerables, amb la intenció de prendre consciència què podem fer per evitar-les, des de l'enfocament de gènere i la promoció dels drets humans.
El taller està dissenyat per realitzar-lo a un grup, durant dues o tres sessions d'entre 1 i 2 hores de durada, segons la disponibilitat del centre, programa o espai. El taller el desenvolupa Patricia Barranco, tècnica de l’entitat amb perfil formatiu i experiència professional en la intervenció socioeducativa amb adolescents i joves.
Si el vostre centre, programa o espai està interessat en aquest taller o vol més informació, contacta amb: patricia.barranco@fundacionamaranta.org T: 619 173 644.
---
Documentació Documentació:
  PDF Presentació dels tallers educatius "Tracta d'evitar-la"
PDF Tallers educatius sobre la tracta de persones i els drets humans
www Trailer Tracta d´evitar-la

www Web Fundació Amaranta

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> GUIA D’ACTIVITATS EDUCATIVES I RECURSOS PER A LA CIUTADANIA GLOBAL
  Info guia activitats

La Direcció General de Cooperació ha elaborat aquesta GUIA D’ACTIVITATS EDUCATIVES I RECURSOS PER A LA CIUTADANIA GLOBAL, que pretén posar a disposició dels docents i dels centres educatius de les Illes Balears recursos i activitats que les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) de les Illes Balears ofereixen als centres educatius de tots els nivells, per al curs 2017-2018.
Objectiu: despertar la consciència crítica de l’alumnat vers el món que ens envolta, despertar la seva responsabilitat i, a la vegada, conèixer més de prop les organitzacions de la societat civil, que treballen en iniciatives de cooperació internacional per al desenvolupament.
Activitats:
- Enfocament de gènere
- Sostenibilitat econòmica i social, comerç just
- Cultura de la pau
- Drets humans, ciutadania, governança i interculturalitat
- Medi ambient, territori i naturalesa
La Direcció General de Cooperació anirà afegint novetats al llarg del curs a la guia que podeu consultar aquí.

---
Documentació Documentació:
  PDF Informació guia d'activitats

www Guia d'activitats educatives i recursos per a la ciutadania global

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> Projecte de CENTRES EDUCATIUS PER A LA CIUTADANIA GLOBAL I TRANSFORMADORA
  Global

Aquest projecte pilot vol contribuir a generar coneixements, valors i actituds en la tasca de capacitar ciutadans actius, compromesos, crítics, lliures i solidaris, capaços de donar respostes als reptes del món actual, prendre decisions i incidir en l’entorn, facilitant als centres educatius les eines per impulsar una societat més justa, un pensament crític i transformador de la societat que doni resposta als canvis econòmics, socials, polítics i culturals del món.
Per a aquest fi, proposam desenvolupar de manera integral i continuada un conjunt de línies de treball, transversals i no excloents, a partir d’accions amb la col·laboració d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), com a agents amb coneixements i experiència.
---
Documentació Documentació:
  WWW Més informació

Termini Termini de presentació de la sol·licitud de participació: 18 de novembre de 2017

---

>> Projecte UNICEF - CONVENCIÓ DELS DRETS DE L'INFANT
  Unicef

Projecte educatiu amb UNICEF Comitè Balears per impulsar la reflexió sobre com s’aplica als centres educatius la Convenció dels drets de l’infant

UNICEF Comitè Balears continuarà, durant 2017-2018, amb el projecte “Educació en Drets” iniciat el passat curs escolar amb el suport de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears. Aquest projecte, avalat per la Conselleria d'Educació, en el marc del conveni de col·laboració signat, té com a principal objectiu promoure la reflexió sobre l'articulació de la Convenció dels Drets de la Infància entre la comunitat educativa (professorat, equip directiu, alumnat, referents familiars i personal administratiu).
La proposta es desenvoluparà en els municipis reconeguts com a “Ciutats Amigues de la Infància-CAI” per implantar la proposta de manera integral en un total de 10 centres. Es proposa el treball els municipis CAI de Santa Eulària del Riu, Eivissa, Maó, Ciutadella i Formentera.
UNICEF és fa càrrec de la implementació del projecte mitjançant la programació d’unes sessions de treball. Una vegada fetes les sessions de treball, es fa la devolució corresponent dels resultats.
Per a més informació, podeu contactar amb UNICEF Comitè Balears, Patricia Greses, correu electrònic: baleares@unicef.es
---
Documentació Documentació:
  PDF Enreda't - Programa d'educació pel desenvolupament – UNICEF
PDF Projecte UNICEF- Educació en Drets: escola i municipis (Fase II)

WWW Web del projecte

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> Programa ESCOLES AMBAIXADORES DEL PARLAMENT EUROPEU
  Parlament

El programa pretén acostar el Parlament Europeu als alumnes i professors, convertint-los en ambaixadors de la seu de la democràcia europea.
El programa s'adreça a alumnes de 4t d'ESO i de 1r de batxillerat (inclòs centres de formació professional).

---
Documentació Documentació:
  PDF Carta explicativa
PDF Fullet informatiu
PDF Workbook

Termini Termini: curs 2017-2018

---

>> Convocatòria del Programa ICAPE 2017-2018
  ICAPE

Ja s’han publicat les instruccions que concreten els aspectes necessaris per sol·licitar la participació dels centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en la convocatòria dels següents programes: Emprendre a la Meva Escola (EME), per a centres que imparteixen ensenyaments a l’etapa d’educació primària; Joves Emprenedors Socials (JES), per a centres que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria; Joves Emprenedors Associats (JEA), per a centres que imparteixen ensenyaments de cicles formatius de formació professional bàsica i, com a nou programa, el de Joves Emprenedors Professionals (JEP), per a centres que imparteixen ensenyaments de cicles formatius de formació professional de grau mitjà. Tots aquests programes, inclosos dins el
Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) que impulsen de manera conjunta la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, estan coordinats per l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) i el Servei de Formació del Professorat.
---
Documentació Documentació:
  PDF Llista definitiva de centres seleccionats per participar al programa ICAPE curs 2017-2018

PDF Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 10 de març de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2017-2018
word ANNEX 5. Sol·licitud de participació en la convocatòria del programa ICAPE per al curs escolar 2017-2018

WWW Portal ICAPE
WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2017

---

>> Convocatòria del Programa de formació i transferència CAP A LA COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 2017-2018
  Coeducació

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, conjuntament amb l’Institut Balear de la Dona, ha convocat el programa de formació i transferència als centres docents
“Cap a la coeducació als centres educatius” per promoure la igualtat entre homes i dones mitjançant la formació als centres educatius. Aquest programa ha de permetre consensuar, planificar i executar actuacions encaminades a treballar la coeducació com un element més dins el currículum, amb la finalitat de dur a terme actuacions educatives per incidir en les necessitats que, en aquest respecte, es deriven del context social i educatiu actual.
Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:
- Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat.
- Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
- Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de la violència de gènere.
- Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.
Els centres que estiguin interessats han de presentar la seva sol·licitud al Servei de Formació del Professorat.
---
Documentació Documentació:
  PDF Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 15 de febrer de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2017-2018
word Sol·licitud de participació

WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2017

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-