-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
PROGRAMES EDUCATIUS
   
 

-Innovació Educativa 2018-2019
---

-Educació per a la ciutadania


>> Programa ICAPE 2018-2019
  ICAPE

En el BOIB núm. 24, de 22 de febrer, s’ha publicat una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 15 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2018-2019. La resolució inclou les instruccions que concreten els aspectes necessaris per sol·licitar la participació en la convocatòria dels següents programes:
• Emprendre a la meva escola (EME), per a centres que imparteixen ensenyaments a l’etapa d’educació primària.
• Joves emprenedors socials (JES), per a centres que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria.
• Joves emprenedors associats (JEA), per a centres que imparteixen ensenyaments de cicles formatius de formació professional bàsica.
• Joves emprenedors professionals (JEP), per a centres que imparteixen ensenyaments de cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior.
Tots aquests programes, inclosos dins el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) que impulsen de manera conjunta la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, estan coordinats per l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) i el Servei de Normalització Lingüística i Formació.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2018.

---
Documentació Documentació:
  PDF BOIB núm. 24 (22/2/2018)
word Annex 5. Solicitud de participació

WWW Portal ICAPE
WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2018

---

>> Programa CAP A LA COEDUCACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 2018-2019
  Coeducació

En el BOIB núm. 22, de 17 de febrer de 2018, es va publicar una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 12 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2018-2019.
Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:
- Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat.
- Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
- Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de la violència de gènere.
- Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.
Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
Les sol·licituds i projectes per participar en el procés de selecció han de seguir el model que figura a l’annex 2 i 3.
La sol·licitud de participació al programa s’ha de presentar al Servei de Normalització Lingüística i Formació mitjançant correu electrònic (a l’adreça snlf@dgfpfp.caib.es) i, també, per qualsevol de les vies previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
---
Documentació Documentació:
  PDF BOIB núm. 22 (17/2/2018)
word Annexos 2 i 3

WWW Fitxa DGFPFP

Termini Termini de presentació de les sol·licituds: 31 de maig de 2018

---

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-